Den demokratiska liberalismenFör att informera om bakgrunden till kalla kriget beskriver jag här den demokratiska liberalismen, den mest framträdande ideologin under 1900-talet.

Liberalismen

Den demokratiska liberalismen växte fram under 1800-talet. En bärande idé var att alla vuxna (män) skulle ha såväl rättigheter som möjligheter att ta ansvar för sin egen framtid.

Liberalismen hade fri företagsamhet som en av sina grundprinciper. I motsats till såväl äldre tiders skråväsende som 1800-talets kommunistiska strömningar, så ansåg liberalismen att envar som så önskade skulle få driva företag och tjäna pengar på detta.

Ekonomisk liberalism och politisk demokrati gick ofta hand i hand. Det var naturligt att ett samhälle som myndigförklarade alla vuxna (män) även lät dessa delta i de politiska besluten. Allmän rösträtt (för män) var därför även det en liberal grundprincip.

USA var ett av de första länder som praktiserade demokratisk liberalism. Alla (vita) män hade lika rösträtt, och alla statens ämbeten stod öppna för alla (vita) män.

Under första halvan av 1900-talet övergick allt fler av Europas industrialiserade länder till demokratisk liberalism. De tre stora undantagen var Italien (fascism), Tyskland (nationalsocialism) och Sovjetunionen (kommunism).

Den demokratiska liberalismen stod, på grund av sin naturliga hyllning av frihet och demokrati, i skarpt motsatsförhållande till såväl fascism, nationalsocialism som kommunism.

Framför allt USA, med sin långa tradition av liberalism och demokrati, såg såväl nationalsocialism som kommunism som allvarliga hot mot grundläggande västerländska värderingar.

Detta är grunden till de skarpa politiska motsättningarna under kalla kriget mellan demokrati och kommunism.

//MatsB   v 1.1 2015-01-07


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se