Kommunal räddningstjänst - Krigsbranddammar
Den kommunala räddningstjänstens krigsbranddammar beskrivs på denna sida.

Krigsbranddammar

I de flesta kommuner byggdes krigsbranddammar för att underlätta brandbekämpning i tätort om vattenledningssystemet slagits ut. Krigsbranddammarna kunde ha olika utseende, de kunde vara ovanjordiska eller underjordiska.

De krigsbranddammar som är av fortifikatoriskt intresse utgjordes oftast av underjordiska betongreservoarer. I tätorter som saknade naturliga vattendrag eller sjöar var krigsbranddammarna viktiga för att i krigstid kunna få vatten till släckningsinsatser i lägen då vattenledningar förstörts och gator gjorts ofarbara av fienden.

En krigsbranddamm är som nämnts oftast en betongreservoar belägen under markytan. Volymen på krigsbranddammarna varierar stort, siffror mellan 50 och 2000 kubikmeter (50.000 och 2.000.000 liter) nämns.

De flesta krigsbranddammar fyller en viktig funktion för räddningstjänsten även i fredstid. Många krigsbranddammar finns därför kvar idag.

//MatsB   v 1.0 2007-12-29


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se