Riksbanken
Denna sida beskriver beredskapsåtgärder hos riksbanken.

Riksbanken

Riksbanken är en statlig angelägenhet, och lydde under kalla krigets tid under riksdagen. Därför har riksbanken fått plats bland de statliga verken, även om riksbanken strikt talat kanske inte är ett statligt verk.

Riksbanken hade under större delen av kalla kriget ett antal avdelningskontor runt om i landet, ungefär ett i varje län. Några av kontoren var regionkontor, som täckte en lite större region.

Avdelnings- och regionkontoren hade som en huvuduppgift att säkerställa kontantförsörjningen inom området.

I mitten av 1980-talet avskaffade riksbanken sin avdelningsorganisation.

Riksbankens kontor hade bergrum för användning i krigstid:

Bankvalv

Åtminstone regionkontoren, möjligen även avdelningskontoren, hade bankvalv i bergrum för användning i krigstid. Dessa var inga stora utrymmen, utan riksbankens valv inrymdes oftast i någon lämplig berganläggning uppförd för annat syfte.

Dessa valv i berg omgavs (naturligt nog) med en flora av rykten. Ett av de vanligaste var att den svenska guldreserven i krigstid skulle lagras i berget i fråga. Upphovet till detta rykte var naturligtvis att det var riksbanken som stod som ägare till ett valv i berget. Att det var frågan om ett regionalt riksbankskontor var nog inget som ryktesspridarna uppmärksammade. Summan av detta är i alla fall att det finns minst ett tiotal berg runt om i landet där envisa rykten säger att guldreserven skulle lagras i händelse av krig.

Guldreserven

Så, var skulle i krig guldreserven lagras då? Historiskt sett anges valven under slutvärnet i Karlsborgs fästning som en tänkbar plats. Under tidigare epoker (tänk första världskriget) var detta troligen sant, inte minst givet den då fortfarande starka centralförsvarstanken. Karlsborg var enligt dessa planer Sveriges reservhuvudstad i händelse av krig. Regering, kung och riksdag (åtminstone delar av den) skulle bo och verka i Karlsborg. Det är sannolikt att den svenska guldreserven skulle följt regeringen och kungen. En regering har (även i exil) en starkare ställning om den har goda ekonomiska resurser.

I en artikel i Svensk Numismatisk Tidskrift nummer 3 2006 beskrivs var riksbankens guld befann sig under andra världskriget. År 1944 befann sig bara 73,4 ton av totalt 411,1 ton i Sverige, resten fanns utomlands (det mesta i USA och Sydafrika). Guldet som fanns i Sverige förvarades enligt artikeln i "Boden, Karlsborg, Stockholm, Malmö och i mindre omfattning Jönköping – på den senare platsen förvarades dock riksregalierna och andra dyrbarheter".

Men därefter då? Detta är inte något som beskrivits särskilt utförligt. Troligen har guldreserven även efter andra världskriget varit delad och befunnit sig på flera platser, därav sannolikt största delen utomlands. De platser i Sverige som nämns i artikeln ovan är troliga platser för guldförvaring även under kalla kriget. Att en guldtransport gick från Boden år 1982 finns flera uppgifter om.

Vad skulle ske i krig? Under framför allt första delen av kalla kriget vände sig Sverige ofta mot andra världskrigets Norge för att se ett gott föredöme för hur kung och regering borde bete sig om landet ockuperades. Norrmännen tog med sig den norska guldreserven när kung och regering flydde till England år 1940. Det är därför sannolikt att den svenska guldreserven planerades att föras till England via Trondheim, på samma sätt som kung och regering. Som nämnts ovan är det en fördel om den lagliga regeringen även kan bestämma över guldreserven. Huruvida guldreserven i ett krigsläge först skulle flyttas till en (eller flera) alternativa lagringsplatser inom Sverige i väntan på att se hur kriget utvecklade sig är inte klart. Dessa platser borde i så fall legat närmare norska gränsen än exv. Stockholm.

Men nu för tiden? Kunde jag svara på den frågan skulle jag sannolikt inte skriva svaret här. Tänk så här: Vet du var den svenska guldreserven befinner sig i fredstid? I krigstid vore det ännu mer olämpligt att berätta var guldreserven befinner sig, det öde som drabbade den tyska riksbankens guldreserv förskräcker. Därför är planerna för Sveriges guldreserv i kris och krig med säkerhet kända endast av ett fåtal. Eftersom Sveriges guldreserv fortfarande existerar (om än mindre nu än förr), så är det sannolikt att även kris- och krigsplaner för guldreserven fortfarande existerar.

//MatsB   v 1.5 2020-12-17, v 1.4 2009-11-23


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se