Statens Järnvägars upplagsplatser
Denna sida beskriver Statens Järnvägars upplagsplatser.

Upplagsplatser

För att omvandla elnätets 50 Hz växelström till järnvägens 16 2/3 Hz, krävdes omformare. Av denna anledning hade Statens Järnvägar ett antal omformarstationer runt om i landet.

För att i krig kunna tillföra järnvägsnätet el även i händelse av att järnvägs- och/eller elnäten och/eller omformarstationerna delvis förstörts, byggdes ett antal fortifikatoriskt skyddade omformarstationer runt om i landet. Dessa kallades upplagsplatser. Upplagsplatserna var reservstationer till de ordinarie omformarstationerna. Totalt lär cirka 50 sådana platser ha funnits i landet, dock var långt ifrån alla dessa fortifikatoriskt skyddade.

För att utrusta upplagsplatserna fanns rullande transformatorvagnar och omformarvagnar. Upplagsplatserna var alltså anslutna med spår till järnvägsnätet.

Bilden till vänster visar sådana vagnar, bilden är tagen i den f.d. omformarstationen i Tillberga. Den rullande materielen på bilden är likadan som den som förekom i upplagsplatserna.

 

Den understa bilden visar även den omformarstationen i Tillberga, den här gången utifrån. Bilden är tagen efter det att rälsen rivits upp och ogräs har börjat växa på den f.d. banvallen.

För att förstå storleken på bilden: öppningen var stor nog att ta emot de järnvägsvagnar som syns på bilden ovanför. Tjockleken av berget ovanpå öppningen är 25 meter.

Tusen tack till John Eklund på John Eklunds Elektriska Museum för lånet av bilderna!

//MatsB   v 1.1 2009-07-05


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se