Bergverkstäder
Under denna rubrik avhandlas (i huvudsak civila) bergverkstäder i Sverige under kalla kriget. Även på den militära sidan fanns verkstäder och liknande anläggningar i bergrum.

Bergverkstäder

Under andra världskriget visade de allierade bombningarna av Tyskland dels att bombflyget kunde skapa oerhörd förödelse, dels att en stor del av den förödelsen kunde undgås genom att förlägga krigsproduktionen till skyddade utrymmen i berg, så kallade bergverkstäder.

Det krig som man planerade för under kalla kriget var ett långdraget krig av typ andra världskriget eller koreakriget. Därför var krigsproduktionen viktig att hålla igång, eftersom krigsmateriel och liknande måste ersättas allt efter behov under kriget.

Dessa anledningar tillsammans gjorde att man anlade bergverkstäder vid vissa viktiga produktionsföretag.

Bekräftade bergverkstäder

Följande bergverkstäder har jag bekräftad information om:

Flygvapnets centrala verkstäder i Arboga

Bergverkstaden för flygvapnets centrala verkstäder i Arboga (CVA) var den första bergverkstad som anlades. Den stod klar redan 1944.

Bilden till vänster är från bergverkstaden vid flygvapnets centrala verkstäder i Arboga. Notera det välvda taket som antyder att bilden är tagen i en berganläggning.

SAAB i Linköping

Anläggningen vid SAAB i Linköping började även den att byggas under andra världskriget. Den stod klar 1946 och omfattade 20.000 kvm verkstadsutrymmen.

Gevärsfaktoriet i Eskilstuna

Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori hade en bergverkstad i Djurgårdsberget i Eskilstuna. Även den måste ha varit tidigt byggd, redan år 1948 upphörde enligt uppgift verksamheten i Djurgårdsberget och flyttade till Kungsladugård.

Volvo flygmotor i Trollhättan

Volvo flygmotors bergverkstad i Trollhättan började byggas 1950. Den första delen stod klar 1953. År 1956 utökades bergverkstaden.

Perstorp AB i Perstorp

Perstorp AB hade en bergverkstad i Perstorp. Bergverkstaden började byggas i mitten av 1940-talet och stod klar i mitten av 1950-talet. Bergverkstaden stängdes år 1998.

SKF i Göteborg

Bergverkstad för kullagertillverkning. I Bunkeberget?

Zakrisdalsverken i Karlstad

Ammunitionsfabrik i berg.

Mejeriet i Kallebäck

Berganläggning för smörtillverkning?

Aga på Lidingö

Tillverkning av optik till sikten, periskop m.m.

Helleforsbolaget i Tyfors

Krutfabrik.

Bofors i Karlskoga

Bergverkstad i Boåsberget. Eventuellt ytterligare bergverkstäder.

Oljekraftverket i Stenungsund

Kraftverk i berg.

Kohlswa Jernverk i Kolsva

Ammunitionsfabrik (granattillverkning) i bergrum utanför Kolsva.

Ryktade men inte konfirmerade bergverkstäder

Följande platser har jag hört talas om skulle ha haft bergverkstäder men inte fått det bekräftat:

SAAB i Trollhättan

NOHAB i Trollhättan

Volvo i Göteborg

Ericsson på Telefonplan

Televerket i Haninge

Försvarets: Backeberga, Kortfors

En konfirmerad icke-bergverkstad

ASEA planerade för en bergverkstad i Rocklundaåsen i Västerås. Den kom dock aldrig att anläggas.

//MatsB   v 1.0 2007-12-20


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se