Hemliga handlingar och hemligstämplar
Hemliga handlingar hölls hemliga genom hemligstämpling. Hemligstämpling var det normala sättet att hindra spridning av handlingar med information som var av betydelse för rikets säkerhet. Hemligstämplad information fick endast delges den som hade behörighet och legitimt behov av att bli informerad.

 

 

Hemlig handling

Hemliga handlingar fanns i flera hemlighetsnivåer. En "vanlig" hemlig handling kallades just hemlig handling. Hemligstämpeln för hemliga handlingar hade en enkel ram kring sig och motiveringen till hemligstämpeln löd "av betydelse för rikets säkerhet".

 

Kvalificerat hemlig handling

Ännu mer hemliga handlingar kallades kvalificerat hemliga handlingar. Den kvalificerade hemligstämpeln hade dubbel ram kring sig och motiveringen löd "av synnerlig betydelse för rikets säkerhet". Kvalificerat hemliga dokument (eller "kvalhemliga" som jargongen löd) fick endast delges en mycket begränsad krets av mottagare.

                    

Grön hemligstämpel

Båda de ovan nämnda hemligstämplarna var röda. För att ytterligare inskärpa hemlighetsgraden i vissa ("extra hemliga") kvalificerat hemliga dokument, förekom en grön hemligstämpel. Den hade samma dubbla ram och samma motivation "av synnerlig betydelse för rikets säkerhet" som den kvalificerade hemligstämpeln, men stämpelns gröna färg signalerade framför allt att restriktionerna för spridning var ännu högre än för den röda kvalificerade hemligstämpeln. I princip sade den gröna kvalificerat hemliga stämpeln att dokumentet var "for your eyes only".

Från underrättelsehåll har jag hört berättas att den gröna hemligstämpeln användes när innehållet i de kvalificerat hemliga dokumenten kunde störa relationerna till främmande makt om innehållet blev känt. Jag har själv inte sett den användningen.

Enligt Kanger och Gummesson i boken Kommunistjägarna använde Informationsbyrån (IB) en grön hemligstämpel.

Jag har också hört rykten om att den gröna hemligstämpelns blotta existens skulle vara belagd med sekretess, men den gröna hemligstämpelns existens är sedan tidigare dokumenterad i öppna handlingar, och ingen extra skada är därför skedd av att dess existens även dokumenteras här.

                   

Den treramade hemligstämpeln?

Det existerade också en treramad hemligstämpel, åtminstone i folktron. Jag har under åren stött på ett antal personer som arbetat med hemliga handlingar, och som vet berätta att någon de känner stött på den treramade hemligstämpeln. Den treramade hemligstämpeln skulle vara så hemlig att dess blotta existens var hemligstämplad. Jag har med åren kommit att tro att den treramade hemligstämpeln endast är mytologisk, men man vet aldrig...

Har du också hört talas om den treramade hemligstämpeln? Eller har du kanske bevis för dess existens? Maila mig på matsb@bergrum.se och berätta din historia!

Den senaste hypotesen om den treramade hemligstämpeln är att den möjligen kan ha existerat, men ersatts av den gröna tvåramade hemligstämpeln. Tanken bakom denna hypotes är att de allra flesta som hanterar "mer än kvalificerat hemliga" handlingar är mycket väl medvetna om handlingarnas hemlighet och kanske inte behöver en extra uppenbar påminnelse. Däremot är det onödigt om den som av misstag eller slarv råkar få se en mer än kvalificerat hemlig handling direkt inser hur våldsamt hemlig handlingen är. En grön tvåramad hemligstämpel ser ju snarare mindre hemlig ut än en röd dito, eller hur?

Om det stämmer att den gröna hemligstämpelns existens är eller har varit belagd med sekretess, så visar spridningen av öppen information om den snarare hur effektivt hemlighållandet varit; flera som kommit i kontakt med den har uppenbarligen inte alls varit medvetna om poängen med den gröna färgen!

En tanke som nyligen dök upp på ett diskussionsforum på Internet var att den tredje ramen skulle kunna vara ett sätt att på svartvita kopior av hemliga handlingar visa att det var en grön stämpel på originalet. tanken är tillräckligt intressant för att förmedla, även om jag inte riktigt vet vad jag tror om detta. En kvalificerat hemlig handling är inget som man kopierar hur som helst, och vid de få tillfällen som man framställer lagliga kopior av sådana handlingar torde man ha en gummistämpel till hands för att kunna stämpla dit en hemligstämpel i rätt färg.

//MatsB   v 1.8 2008-07-02


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se