C-byrån
Denna sida behandlar den hemliga organisation som gick under benämningen C-byrån.

C-byrån

C-byrån var en hemlig militär underrättelseorganisation som byggdes upp under andra världskriget. Det behövdes inom försvaret en underrättelsetjänst som arbetade "på fältet". Det traditionella öppna underrättelsearbetet med militärattachéer och liknande förslog inte när kriget kommit till Sveriges närområde.

Byrån gick (troligen) inledningsvis under benämningen G-byrån (Gränsbyrån), eftersom arbetet bedrevs längs (och över) landets gränser, men kom snart nog att kallas för C-byrån, eftersom byråns chef var Carl Petersén (därav bokstaven C som beteckning på C-byrån).

C-byrån skickade i hemlighet underrättelsepersonal till våra grannländer för informationsinhämtning. Norge och Baltikum var två viktiga områden för sådan hemlig informationsinhämtning.

Liksom andra underrättelseorganisationer arbetade C-byrån även i stor utsträckning med byteshandel med utländska underrättelseorganisationer. C-byrån hade bland annat ett omfattande informationsutbyte med tyska Abwehr, främst rörande sovjetiska förhållanden.

Detta samarbete med en organisation i Nazityskland kom efter kriget att bli belastande, och försvaret sparkade därför år 1946 Petersén och omorganiserade C-byrån till det så kallade T-kontoret under Thede Palm. På detta eleganta(?) sätt kunde försvaret på eventuell politisk förfrågan svara att C-byrån var nedlagd och Petersén borta ur leken.

Se vidare sidan om T-kontoret för information om verksamheten under kalla kriget.

//MatsB   v 1.1 2008-07-02


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se