Krigs-IB
Denna sida behandlar den mycket hemliga verksamhet som gick under benämningen Krigs-IB.

Krigs-IB

Under mitt arbete med sidorna om hemlig underrättelseverksamhet har beteckningen Krigs-IB dykt upp i flera olika betydelser.

Jag har därför kommit till samma slutsats som Kanger och Gummesson drar i boken Kommunistjägarna att Krigs-IB varit en samlingsbeteckning för flera olika verksamheter. Det gemensamma med dessa verksamheter har varit att de var mycket hemliga, att de utfördes vid försvarsstaben under Birger Elmérs ledning, och att verksamheterna direkt gynnade det socialdemokratiska partiet.

Stay Behind

Det sannolikt ursprungliga syftet med Krigs-IB var att bygga upp ett Stay-Behind-nätverk av pålitliga socialdemokrater. Detta beskrivs mer ingående på sidan om motståndsrörelser.

Efter Frankrikes befrielse i andra världskriget kom kommunistpartiet att spela en framträdande roll i fransk politik. Detta hade sin bakgrund i att en av de största motståndsrörelserna under den tyska ockupationen var kommunistisk. Motståndsrörelsens hjältar blev framträdande i fransk efterkrigspolitik.

I analogi med detta resonerade socialdemokraterna enligt Kanger och Gummesson att det var viktigt med en motståndsrörelse som dominerades av socialdemokrater för att politiken, när Sverige väl befriats efter en sovjetisk ockupation, skulle kunna fortsätta att domineras av socialdemokrater. Snacka om framförhållning!

Detta argument skulle kunna förklara varför man valde att bygga upp en egen socialdemokratisk Stay-Behind-rörelse trots att (minst) en annan sådan rörelse redan existerade.

Slippa lumpen

Enligt flera uppgifter användes också Krigs-IB som ett sätt att krigsplacera unga socialdemokratiska partifunktionärer för att dessa skulle slippa rycka in till militärtjänstgöring.

Som krigsplacerade inom Krigs-IB kunde de göra sin militärtjänstgöring inom ramen för det normala arbetet inom socialdemokratiska partiet.

Åsiktsregistrering

Krigs-IB tog enligt Kanger och Gummesson även över åsiktsregistreringen av kommunister från IB då åsiktsregistrering blev förbjudet år 1969.

Som beskrivs på sidan om Informationsbyrån fanns en lucka i lagen som tillät åsiktsregistrering för användning i krigstid. Denna lucka utnyttjades för att kunna fortsätta med IB:s åsiktsregistrering av kommunister.

//MatsB   v 1.1 2014-03-02


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se