Spionen Stig Bergling
Denna sida behandlar spionen Stig Bergling.

Stig Bergling greps i mars 1979. Han hade under 1970-talet försett Sovjetunionen med hemligstämplat material från SÄPO och försvarsstabens säkerhetsavdelning. Hans svåraste brott var sannolikt att han sålde den så kallade befästningskoden till Sovjetunionen. Befästningskoden är en lista av alla Sveriges befästningsanläggningar.

På grund av Berglings spioneri var i princip hela försvarsorganisationens fysiska lokaliteter avslöjade för Sovjetunionen. För att i någon mån råda bot på detta infördes en större grad av mobilitet inom framförallt högre ledningsorgans krigsstabsplatser. Genom Berglings förräderi visste Sovjetunionen vad alla befästningsanläggningar skulle användas till, men genom den mobilitet som infördes kunde fienden åtminstone hållas i en viss osäkerhet beträffande vilken ledningsfunktion som fanns placerad i vilken befästningsanläggning.

Det anses att det var Berglings förräderi som var huvudorsaken till att den så kallade högkvarterszonen minskade i betydelse. Under 1980-talet flyttade såväl det civila riksstyret som det militära högkvarteret bort från sina anläggningar i högkvarterszonen.

//MatsB   v 1.0 2014-03-06


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se