Krigssjukvård
Denna sida behandlar svensk krigssjukvård under kalla kriget.

Sjukvården är sannolikt det område utanför det rent militära som sätts under störst press under ett krig. Många andra civila områden kan klara sig med reducerad drift i krigstid, sjukvårdens drift måste ökas kraftigt.

Även om en hel del icke-akuta behandlingar kan skjutas på framtiden, måste en stor del av den fredstida sjukvården bedrivas även i krigstid. Till detta kommer det ökade sjukvårdsbehovet från en civilbefolkning utsatt för krigets fasor. Till detta kommer att den civila sjukvårdens resurser, både i form av utrustning, läkemedel och personal, i krig måste delas med den militära sjukvården i fält.

Beredskapslagring av utrustning och läkemedel var en viktig aspekt. Se sidan om beredskapslagring för allmänna aspekter på beredskapslagring.

Fortifikatoriskt skyddad läkemedelstillverkning var en annan viktig aspekt. Se sidan om krigsproduktion för information om krigsproduktionsanläggningar.

Skyddade krigssjukhus var ytterligare en viktig aspekt.

Dessutom var ett stort antal vårdplatser förberedda i skolor och liknande större byggnader runt om i landet. 

På sikt hoppas jag kunna fylla på mer detaljer här om krigssjukvården i Sverige under kalla kriget.

//MatsB   v 1.0 2007-12-01


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se