Svenska arméns ingenjörstrupper
Denna sida behandlar den svenska arméns ingenjörstrupper under kalla kriget.

Arméns ingenjörstrupper

Ingenjörstrupperna fanns sedan 1800-talet som en kår inom fortifikationen.

Ingenjörstrupperna som fristående truppslag bildades år 1937 då ingenjörstrupperna och signaltrupperna skildes från fortifikationen.

Under kalla krigets epok fanns tre ingenjörsregementen i Sverige.

Ingenjörstruppernas två huvuduppgifter i krig var att bygga upp respektive förstöra infrastruktur (vägar, broar) alltefter krigsmaktens behov.

Ing 1

Svea ingenjörsregemente, Ing 1, var sedan mellankrigstiden förlagt till Frösundavik norr om Stockholm. År 1970 flyttade Ing 1 till Södertälje.

Ing 2

Göta ingenjörsregemente, Ing 2, var sedan 1928 förlagt till Eksjö.

Ing 3

Bodens ingenjörsregemente, Ing 3, var förlagt till Boden. Gamla Ing 3 var Fälttelegrafkåren som år 1937 bytte namn till Signalregementet, S 1.

Ing 4

Ing 4 var fram till 1937 benämningen på Bodens ingenjörskår, senare Ing 3.

Ing 5

Ing 5 var ett år 1914 planerat ingenjörsförband i Östersund som aldrig sattes upp.

//MatsB   v 1.0 2008-04-26


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se