Svenska arméns trängtrupper
Denna sida behandlar den svenska arméns trängtrupper under kalla kriget.

Arméns trängtrupper

Trängtrupperna hade under beredskapstiden indelats i Intendenturtrupperna respektive Tygtrupperna. År 1948 slogs dessa samman till Underhållstrupperna. Underhållstrupperna bytte år 1950 namn till Trängtrupperna.

Trängtrupperna stod för underhållstjänsten i krig.

T 1

Svea trängregemente, T 1, var resultatet av en omnumrering år 1928 av T 6 i Linköping. År 1985 lades T 1 ned. Gamla T 1 låg i Örebro. Gamla T 1 lades ned år 1927.

T 2

Göta trängregemente, T 2, låg i Skövde.

T 3

Norrlands trängregemente, T 3, låg i Sollefteå.

T 4

Skånska trängregementet, T 4, låg i Hässleholm.

T 5

Västmanlands trängkår, T 5, låg i Sala. T 5 lades ned år 1927.

T 6

T 6 var fram till 1927 benämningen på Östgöta trängkår, T 1.

//MatsB   v 1.1 2020-12-18


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se