Svenska arméns brigader
Denna sida behandlar den svenska arméns brigader under kalla kriget.

Arméns brigader

Brigaden var den lägsta enhet som den högre ledningen normalt arbetade med, såväl i krig som i fred. Brigaden var på samma sätt den enhet som politikerna arbetade med när det gällde försvarets storlek.

Brigaden var intimt kopplad till ett fredstida regemente. Ett infanteri- eller pansarregemente satte typiskt upp en eller två brigader i krigsorganisationen.

Tidigare hade krigsförbandet som ett regemente satte upp på detta sätt även det kallats regemente. I de fall ett fredsregemente satte upp två krigsregementen kallades det andra för dubbleringsregemente.

Under andra världskriget (1943) ändrades benämningarna så att brigadbegreppet kom att användas för krigsförbanden. Precis vid andra världskrigets slut fanns fyra typer av brigader i den svenska krigsorganisationen: infanteribrigader, pansarbrigader, cykelbrigader och motorbrigader (ett kort tag dessutom en kavalleribrigad). I och med försvarsbeslutet 1948 renodlades detta till två typer: infanteribrigader och pansarbrigader.

Normalt numrerades infanteribrigaderna så att den första brigaden ett regemente satte upp fick samma nummer som regementet, exempelvis satte I 15 upp brigaden IB 15. I de fall ett regemente satte upp två brigader fick den andra brigaden ett nummer som var 30 större än regementsnumret, exempelvis satte I 15 även upp IB 45.

Undantag från detta var nummer som kolliderade med pansarbrigaderna. Pansarbrigaderna fick benämningar PB 5 t.o.m. PB 10, och då fick I 5, I 6 och I 8 numrera om sina första infanteribrigader till IB 25, IB 26 respektive IB 28.

En anomali uppstod dessutom när IB 37 överfördes från I 7 till I 6 men behöll sitt brigadnummer.

Senare under kalla kriget uppstod ytterligare en anomali då I 8 lades ned år 1957 och brigaden IB 38 överfördes till I 1. IB 38 behöll sitt nummer genom kalla kriget.

Brigader enligt försvarsbeslut 1948

Enligt försvarsbeslutet 1948 skulle följande brigader sättas upp (namnen enligt inlägg på forum.skalman.nu):

Infanteribrigader

IB 1 Livgardesbrigaden/Gula brigaden - sattes upp av I 1
IB 2 Värmlandsbrigaden - sattes upp av I 2
IB 3 Livbrigaden - sattes upp av I 3
IB 4 Grenadjärbrigaden - sattes upp av I 4
IB 11 Kronobergsbrigaden -sattes upp av I 11
IB 12 Smålandsbrigaden -sattes upp av I 12
IB 13 Dalabrigaden -sattes upp av I 13
IB 14 Hälsingebrigaden -sattes upp av I 14
IB 15 Älvsborgsbrigaden -sattes upp av I 15
IB 16 Hallandsbrigaden -sattes upp av I 16
IB 17 Bohusbrigaden -sattes upp av I 17
IB 18 Gotlandsbrigaden - sattes upp av I 18
IB 19 Norrbottensbrigaden - sattes upp av I 19
IB 20 Västerbottensbrigaden - sattes upp av I 20
IB 21 Ådalsbrigaden - sattes upp av I 21

IB 25 Fältjägarbrigaden - sattes upp av I 5
IB 26 Kristianstadsbrigaden - sattes upp av I 6
IB 28 Upplandsbrigaden - sattes upp av I 8

IB 33 Närkebrigaden - sattes upp av I 3
IB 34 Östgötabrigaden - sattes upp av I 4

IB 35 Härjedalsbrigaden - sattes upp av I 5

IB 37 Skånebrigaden - sattes upp av I 6

IB 38 Västmanlandsbrigaden - sattes upp av I 8

IB 41 Blekingebrigaden - sattes upp av I 11

IB 42 Kalmarbrigaden - sattes upp av I 12

IB 43 Kopparbergsbrigaden - sattes upp av I 13

IB 44 Gästrikebrigaden - sattes upp av I 14

IB 45 Vänersborgsbrigaden - sattes upp av I 15

IB 46 Västkustbrigaden - sattes upp av I 16

IB 47 Göteborgsbrigaden - sattes upp av I 17

IB 50 Lapplandsbrigaden - sattes upp av I 20

IB 51 Ångermanlandsbrigaden - sattes upp av I 21

 

Pansarbrigader

 

PB 5 Göingebrigaden - sattes upp av I 15/P 4

PB 6 Blå brigaden - sattes upp av I 1/P 1

PB 7 Malmöhusbrigaden - sattes upp av I 7/P 2

PB 8 Hässleholmsbrigaden - sattes upp av I 7/P 2

PB 9 Skaraborgsbrigaden - sattes upp av I 15/P 4

PB 10 Sörmlandsbrigaden - sattes upp av I 1/P 3

 

 

Senare förändringar

 

 

Enligt försvarsbeslutet 1958 lades fyra infanteribrigader ned och två nya pansarbrigader skulle sättas upp:

 

IB 25 lades ned (?).

IB 26 lades ned.

IB 28 lades ned.

IB 34 lades ned (?).

IB 37 omvandlades till PB 26.

 

Som synes blev det bara en ny pansarbrigad, ekonomin medgav inte fler.

 

I början av 1960-talet fanns det plötsligt inte ekonomi för att hålla ens sju pansarbrigader i krigsorganisationen:

 

PB 5 lades ned.

 

I början av 1960-talet omvandlades ett antal infanteribrigader till norrlandsbrigader, utrustade för framkomlighet i väglös terräng och tränade för strid under vinterförhållanden.

 

IB 19 blev NB 19

IB 35 blev NB 35

IB 50 blev NB 50

IB 51 blev NB 51

 

Efter försvarsbeslutet 1972 skulle två pansarbrigader läggas ned:

 

PB 6 lades ned.

PB 10 lades ned.

 

I början av 1980-talet skedde några förändringar:

 

PB 10 "återuppstod" som MekB 10 (Mekaniserad brigad).

IB 13 omvandlades till NB 13.

IB 1 lades ned.

 

Därefter såg krigsorganisationen någorlunda likadan ut vad beträffar brigaderna, fram till kalla krigets slut omkring år 1990.

 

Efter kalla krigets slut skedde en kraftig slakt på brigader, tills dess att krigsorganisationen slutligen upphörde helt och hållet. Idag (2021) finns noll infanteribrigader, noll pansarbrigader och noll norrlandsbrigader.

//MatsB   v 1.2 2021-10-07, v 1.1 2009-11-23


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se