Spaningsradar PS-66
Under denna rubrik avhandlas luftförsvarets spaningsradar PS-66 i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar, FHT. FHT har ett stort antal dokument som behandlar olika radartyper.

Informationen på denna sida kommer i första hand från FHT. Även bilderna nedan kommer från FHT.

Spaningsradar PS-66

Spaningsradar PS-66 anskaffades i slutet av 1960-talet och var flygvapnets första tredimensionella storradar, det vill säga att PS-66 mätte även höjden på målet.

Spaningsradar PS-66 beställdes i fem exemplar vid 1960-talets slut.

Materiel

PS-66 var ursprungligen tänkt som en transportabel radar, den officiella beteckningen var PS-66/T (T=transportabel). Eftersom anläggningarna inrymdes i betongbunkrar eller motsvarande (se bilden), blev dock stationerna föga transportabla.

Sändarens effekt var på 20 MW med 10 centimeters våglängd, pulsfrekvensen var 250 Hz. Räckvidden var cirka 400 kilometer.

Höjdradar

Eftersom PS-66 var en tredimensionell radar behövdes ingen extern höjdradar.

Stationer och platser

Det uppfördes fem PS-66-stationer i början av 1970-talet, flicknamnen inom parentes är de täcknamn som användes på radarstationerna innan de var operativa:

R106 Älgen ("Helga") vid Olofström
R136 Falken ("Johanna") vid Åtvidaberg
R166 Räven ("Rosina") vid Tierp
R46   Renen ("Sylvia") vid Sollefteå     
R266 Ödlan ("Ursula") vid Klöverträsk  

Under 1980-talet flyttades två av dessa stationer:

R46   Renen vid Sollefteå    blev R236 Bonsen på Furillen
R266 Ödlan vid Klöverträsk blev R226 Lämmeln vid Svappavaara

Livslängd

Stationerna i PS-66-serien avvecklades under den första åren av 2000-talet. Stationerna fick alltså en livstid på cirka 30 år.

Mer information

Den som är intresserad av ytterligare information om luftförsvarets radarsystem rekommenderas att ta del av Bjarne Darwalls bok Luftens dirigenter.

Som nämnts ovan, en webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar.

//MatsB   v 1.0 2007-12-14


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se