Rörliga radargruppcentraler, RRGC/t
Under denna rubrik avhandlas luftförsvarets rörliga radargruppcentraler i Sverige under kalla kriget.

Radargruppcentraler (RGC, senare RRGC) skapades i organisation STRIL 60 för att sammanställa information från låghöjdsradar. Detta var en direkt motsvarighet till luftförsvarsgruppcentralerna, det ursprungliga syftet med radargruppcentralerna var att filtrera radarinformation mellan radarstationer och luftförsvarscentraler.

Rörliga radargruppcentraler

Under en kort tid i slutet av kalla kriget fanns fyra stycken rörliga radargruppcentraler, RRGC/t. Dessa var av en modernare modell än de fasta radargruppcentralerna.

De fyra rörliga RRGC/t stod fredsgrupperade vid flottiljerna:

F4, RRGC/t Tjuren

F7, RRGC/t Hajen

F18 (senare F16), RRGC/t Pantern

F21, RRGC/t Järven

I krigstid var meningen att de rörliga radargruppcentralerna skulle stödja de luftförsvarscentraler som inte hade egna fasta radargruppcentraler. Angående detta har jag hittills följande information:

RRGC/t vid F7 hade sin krigsplacering vid lfc W2 Svalan.

RRGC/t vid F4 hade sin krigsplacering vid lfc NN Humlan.

RRGC/t vid F18/F16 hade sin krigsplacering vid en PS860-radar i östra mellansverige.

Mer information

Den som är intresserad av ytterligare information rekommenderas att ta del av Bjarne Darwalls bok Luftens dirigenter, eller Bernt Törnells bok Spaning mot skyn, som presenteras utförligt på webplatsen www.flygbas.se.

En webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar.

//MatsB   v 1.1 2008-11-24


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se