Krigsfall III
Denna sida beskriver Krigsfall III i svensk försvarsplanläggning under kalla kriget.

Krigsfall III

Krigsfall III i svensk försvarsplanering utgjordes ursprungligen av ett anfall från England. Krigsfallet hade sitt upphov i försvarsplaneringen från andra världskriget, då ett anfall från England inte kunde uteslutas.

Under kalla kriget kom "England" stegvis att omdefinieras som "England/USA", "USA/England", respektive "NATO".

Krigsfall III var under kalla kriget ett oprioriterat krigsfall, som i princip inte planlades. I slutet av kalla kriget gjordes ansatser till planering av ett krigsfall "väst" som innebar ett anfall från Norge (av NATO eller Warszawapakten), men denna krigsplanering hade låg prioritet.

//MatsB   v 1.0 2008-02-13


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se