Försvarsområden - Fo:n
Försvarsområdenas antal och indelning har varierat en hel del under kalla kriget. På denna sida beskriver jag försvarsområdenas efterkrigshistoria kortfattat.

Under andra världskriget tillkom en indelning av hela landet i försvarsområden. I inlandet följde indelningen i hög utsträckning länsindelningen, längs kusterna och i Norrbotten fanns dock betydligt fler försvarsområden än län.

Redan under första åren skedde ett antal sammanslagningar. Från och med 1943 gällde följande indelning i försvarsområden:

Fo 11   Malmö försvarsområde
Fo 12   Ystads försvarsområde
Fo 13   Helsingborgs försvarsområde
Fo 14   Kristianstads försvarsområde
Fo 15   Blekinge försvarsområde
Fo 16   Växjö försvarsområde
Fo 17   Jönköpings försvarsområde
Fo 18   Kalmar försvarsområde
Fo 21   Gävle försvarsområde
Fo 22   Östersunds försvarsområde
Fo 23   Härnösands försvarsområde
Fo 24   Hemsö försvarsområde
Fo 31   Halmstads försvarsområde
Fo 32   Göteborgs försvarsområde
Fo 33   Göteborgs skärgårds försvarsområde
Fo 34   Uddevalla försvarsområde
Fo 35   Skövde försvarsområde
Fo 41   Linköpings försvarsområde
Fo 42   Norrköpings försvarsområde
Fo 43   Strängnäs försvarsområde
Fo 44   Stockholms försvarsområde
Fo 45   Norrtälje försvarsområde
Fo 46   Stockholms skärgårds försvarsområde
Fo 47   Uppsala försvarsområde
Fo 51   Örebro försvarsområde
Fo 52   Karlstads försvarsområde
Fo 53   Falu försvarsområde
Fo 54   Mora försvarsområde
Fo 61   Umeå försvarsområde
Fo 62   Storumans försvarsområde
Fo 63   Bodens försvarsområde
Fo 64   Luleå försvarsområde
Fo 65   Jokkmokks försvarsområde
Fo 66   Kiruna försvarsområde
Fo 67   Morjärvs försvarsområde

Under hela efterkrigstiden skedde omorganisationer av försvarsområdesindelningen. Under 1970- och 1980-talen hade indelningen kommit att i stort motsvara länsindelningen (med undantag för Norrbotten):

Fo 11   Malmö försvarsområde
Fo 14   Kristianstads försvarsområde
Fo 15   Karlskrona försvarsområde
Fo 16   Kronobergs försvarsområde
Fo 17   Jönköpings försvarsområde
Fo 18   Kalmar försvarsområde
Fo 21   Gävleborgs försvarsområde (1966‑82: Fo 49)
Fo 22   Jämtlands försvarsområde
Fo 23   Västernorrlands försvarsområde
Fo 31   Hallands försvarsområde
Fo 32   Göteborgs och Bohus försvarsområde
Fo 34   Älvsborgs försvarsområde
Fo 35   Skaraborgs försvarsområde
Fo 41   Östergötlands försvarsområde
Fo 43   Södermanlands försvarsområde
Fo 44   Stockholms försvarsområde
Fo 47   Uppsala försvarsområde
Fo 48   Västmanlands försvarsområde
Fo 51   Örebro försvarsområde
Fo 52   Värmlands försvarsområde
Fo 53   Kopparbergs försvarsområde
Fo 61   Västerbottens försvarsområde
Fo 63   Bodens försvarsområde
Fo 66   Kiruna försvarsområde
Fo 67   Kalix försvarsområde

Under 1990-talet skedde en stegvis sammanslagning av försvarsområden, och år 2000 lades hela försvarområdesorganisationen ner. Nedanstående tabell redovisar de återstående försvarsområden som lades ner år 2000:

Fo 14 Hässleholm
Fo 15 Karlskrona
Fo 17 Eksjö
Fo 23 Sollefteå
Fo 31 Halmstad
Fo 32 Göteborg
Fo 43 Strängnäs
Fo 44 Kungsängen
Fo 47 Enköping
Fo 51 Örebro
Fo 52 Kristinehamn
Fo 53 Falun
Fo 61 Umeå
Fo 63 Boden
Fo 66 Kiruna
Fo 67 Kalix

//MatsB   v 1.0 2007-11-01, v 1.1 2015-09-27


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se