Flottan - Bunkring
Under denna rubrik avhandlas flottans bunkrings försvarsansträngningar i Sverige under kalla kriget.

Flottan anlade ett stort antal platser runt Sveriges kuster för bunkring av såväl ammunition, minor, torpeder och övrig vapenmateriel som bränsle och andra förnödenheter.

En vacker dag har jag lärt mig mer om detta och ber att få återkomma då.

En länk: För flottan är sidan på Fort & Bunker om boken Muskö intressant.

//MatsB   v 0.2 2020-12-16, v 0.1 2007-11-25


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se