Kustartilleriet - Minanläggningar
Under denna rubrik avhandlas kustartilleriets minanläggningar i Sverige under kalla kriget.

Kustartilleriet hade ansvar för mineringar längs de svenska kusterna. Dessa kan delas in i fasta respektive icke-fasta mineringar.

De icke-fasta mineringarna var mineringar som lades ut av rörliga minspärrsförband. Dessa mineringar lades ut vid behov för att komplettera eller ersätta de fasta mineringarna.

Fasta mineringar

Fasta mineringar var utlagda i fredstid i ett stort antal (hundratal) viktiga passager och områden. För att övervaka och styra mineringarna fanns minstationer i mineringarnas närhet.

De flesta minstationer var fortifikatoriskt skyddade anläggningar. Minstationen hade överblick över det minerade området genom hjälpmedel som kikare, periskop eller radar. Dessutom fanns sensorer i själva mineringen för att känna av passerande farkoster.

Bemanningen på minstationen kunde styra mineringen så att minorna antingen var säkrade, att de utlöstes automatiskt då minan detekterade passage av farkost, eller så kunde minorna utlösas manuellt från minstationen.

//MatsB   v 1.1 2020-12-16, v 1.0 2007-11-01


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se