Kustartilleriet - Rörligt kustartilleri
Under denna rubrik avhandlas kustartilleriets rörliga artilleri i Sverige under kalla kriget.

Kustartilleriet har under kalla kriget haft ett antal rörliga artillerisystem. För dessa har pjäsplatser i många fall förberetts.

Rörliga artillerisystem

Kustartilleriet har under lång tid haft rörliga system för delar av sitt artilleri. Med Sveriges långa kust hade det varit otänkbart dyrt att ha fast kustartilleri vid varje tänkbar position längs kusten. Istället kompletterades de fasta anläggningarna med rörligt kustartilleri som kunde sättas in där det bäst behövdes.

Från andra världskriget ärvde kalla krigets epok ett antal tunga rörliga batterier av 15 och 21 cm kaliber. Dessa kunde genom modernisering vara i tjänst ända fram till 1980-talet. Problemet med framför allt 21 cm-batterierna var att de var mycket omständliga att flytta och omgruppera. Därmed blev de mer utsatta för risk för bekämpning.

De viktigaste pjästypen som utvecklades senare under kalla kriget var KARIN (KustArtilleriets Rörliga INvasionsförsvar) från Bofors. KARIN var en vidareutveckling av haubits 77, men med 12 cm kaliber. Liksom haubits 77 hade KARIN en egen motor som gjorde att pjäsen kunde förflytta sig för egen maskin kortare sträckor.

Fortifikatoriska aspekter

Framför allt de tyngre (och äldre) av de rörliga batterierna var i princip beroende av förberedda batteriplatser. Därför anlades batteriplatser för rörligt kustartilleri på sådana platser som ansågs strategiskt viktiga, men där fast kustartilleri saknades eller behövde kompletteras.

En förberedd batteriplats hade ett antal (oftast fyra eller tre) förberedda pjäsplatser, en förberedd ledningsplats, förberedda platser för mätning, luftvärn etc.

Pjäsplatser

Pjäsplatsernas utformning varierade lite beroende på typen av pjäs. Ofta hade pjäsplatsen en grupperingsplats för pjäsen, en plats för ammunitionsförvaring, och skyddsrum för bemanningen.

Bilden till vänster visar grupperingsplatsen för en rörlig kustartilleripjäs.

 

Den undre bilden visar en fortifikation i omedelbar anslutning till grupperingsplatsen för pjäsen. (Det är en ingångsdörr bakom tallen!)

Denna fortifikation har antingen varit till för förvaring av ammunition eller ett skyddsrum för pjäsens bemanning, eller en kombination av dessa.

 Båda bilderna kommer från en batteriplats vid inloppet till Grisslehamn.

//MatsB   v 1.1 2020-12-16, v 1.0 2007-11-01


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se