Marinens ledning
Under denna rubrik avhandlas marinens lednings försvarsansträngningar i Sverige under kalla kriget.

 

Marinens ledning

Marinens ledning under kalla kriget har gått under ett antal benämningar.

Före år 1957

Under början av kalla kriget var marinen sedan mellankrigstiden indelad i sex så kallade marindisktrikt:

Sydkustens marindistrikt         (MDS) i fred i Karlskrona

Öresunds marindistrikt            (MDÖ) i fred i Malmö

Västkustens marindistrikt        (MDV) i fred i Göteborg

Ostkustens marindistrikt          (MDO) i fred i Stockholm

Gotlands marindistrikt             (MDG) i fred i Visby

Norrlandskustens marindistrikt (MDN) i fred i Härnösand

År 1957-1966

År 1957 omorganiserades marinen ledning i fyra marinkommandon:

Marinkommando Syd  (MKS) i fred i Karlskrona

Marinkommando Väst (MKV) i fred i Göteborg

Marinkommando Ost   (MKO) i fred i Stockholm

Marinkommando Nord (MKN) i fred i Härnösand

År 1966-

År 1966 omorganiserades marinen ledning igen, nu i fyra örlogsbaser:

Sydkustens örlogsbas                   (ÖrlBS) i fred i Karlskrona

Västkustens örlogsbas                  (ÖrlBV) i fred i Göteborg

Ostkustens örlogsbas                    (ÖrlBO) i fred i Stockholm

Norrlandskustens örlogsbasavdelning  (NK) i fred i Härnösand

Vid slutet av kalla kriget omorganiserades marinens ledning återigen, och nu återtogs beteckningen marinkommando.

Fortifikatoriska aspekter

Marinens ledning har haft skyddade ledningsplatser i bergrum.

Tidigt under kalla kriget fanns skyddad ledningsplats för MDO i bergrum på Skeppsholmen i Stockholm, för MDS i bergrum under centrala Karlskrona, samt för MDV vid Nya Varvet i Göteborg.

Längre fram under kalla kriget byggdes nya ledningsplatser i bergrum för marinen, vissa av dessa i samgruppering med andra försvarsgrenars ledningsorgan:

MKS/ÖrlBS flyttade 1958 till bergrum delat med flygvapnets LFC S2 i Torskors.

MKV/ÖrlBV flyttade 1961(?) till bergrum delat med flygvapnets LGC W24 vid Munkedal.

MKO/ÖrlBO flyttade 1969 till bergrum i Musköbasen.

//MatsB   v 1.2 2008-01-31


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se