Samband - Fredsfjärrskriftsnätet
På denna sida avhandlas försvarets gemensamma fredsfjärrskriftsnät i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

Försvarets gemensamma fredsfjärrskriftsnät

I slutet av 1950-talet beslutades att försvarsmakten skulle samordna sina fjärrskriftsnät. Det nät detta resulterade i brukar kallas försvarets gemensamma krigsfjärrskriftsnät.

En av huvudidéerna med försvarets gemensamma krigsfjärrskriftsnät var att nätet i princip skulle se likadant ut i fred som i krig. Det skulle därför vara smidigt att övergå från fredsdrift till krigsdrift.

Antalet förmedlingscentraler i det gemensamma krigsfjärrskriftsnätet skulle vara tio. En huvudcentral i fred, en annan huvudcentral i krig, och åtta undercentraler. De åtta undercentralerna byggdes för manuell förmedling av meddelanden, de två huvudcentralerna byggdes för halvautomatisk förmedling av meddelanden.

I fred hade fjärrskriftsnätet fyra förmedlingscentraler bemannade. Detta nät kallades då fredsfjärrskriftsnätet.

Fredsfjärrskriftsnätet blev senare en viktig del av det som kom att kallas försvarets telenät, FTN.

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.0 2007-11-27


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se