Samband - Marinens krigsfjärrskriftsnät
På denna sida avhandlas marinens krigsfjärrskriftsnät i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

Marinens krigsfjärrskriftsnät

Marinens krigsfjärrskriftsnät skapades under andra världskriget. När försvarsstaben inrättade ÖB:s krigsfjärrskriftsnät, ansökte marinen och flygvapnet om att även de skulle få inrätta krigsfjärrskriftsnät. (ÖB:s krigsfjärrskriftsnät var framför allt en angelägenhet för armén).

Marinens krigsfjärrskriftsnät användes, till skillnad från ÖB:s krigsfjärrskriftsnät, även efter andra världskriget för kommunikation mellan marinens enheter. När försvarsstaben i slutet av 1940-talet ansåg att det inte var ekonomiskt försvarbart att upprätthålla ÖB:s krigsfjärrskriftsnät utan lade ner det, ansåg marinen att marinens krigsfjärrskriftsnät fortfarande behövdes för kommunikationen inom marinen.

Marinens krigsfjärrskriftsnät fanns kvar till dess försvarets gemensamma krigsfjärrskriftsnät upprättades under 1960-talet.

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.0 2007-11-27


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se