Samband - Flygvapnets styrdatanät
På denna sida avhandlas flygvapnets styrdatanät.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

Introduktion

Under andra halvan av 1950-talet utvecklade flygvapnet ett system för digital överföring av styrdata till flygplan i luften. Detta skulle underlätta och snabba upp kommunikationen mellan mark och flygplan.

Organisation

För att sända styrdata till flygplanen användes en radioanläggning benämnd FMR-10. Totalt planerades 70 st sändarplatser, framför allt längs de svenska kusterna. Av kostnadsskäl kom dock endast 41 st att byggas.

Fortifikatoriska aspekter

Bilden till vänster föreställer en av de 41 sändarplatserna för FMR-10. Platserna byggdes med ett betonghus för radioutrustning och personalutrymmen, samt master för antennerna.

 

 

Mobila anläggningar

Eftersom det endast byggdes drygt hälften av de planerade radioanläggningarna kom det att finnas luckor i täckningen i krig (vid fientlig störsändning), framför allt längs norrlandskusten. Av denna anledning införskaffades 20 st mobila sändaranläggningar, vilka fick benämningen TMR-20.

Bilden till vänster föreställer en TMR-20.

Styrdatanätet användes för Flygplan 35 (Draken) och Flygplan 37 (Viggen).

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.0 2007-11-10


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se