Samband - Luftoperativa radionätet (Lopra)
På denna sida avhandlas luftoperativa radionätet (Lopra).

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

Inledning

Luftoperativa radionätet kom till som en komplettering av befintliga sambandsnät för flygvapnet. Existerande trådnät var alltför sårbara i krig, därför byggdes luftoperativa radionätet för att säkerställa flygvapnets behov av fjärrskriftskommunikation i krig.

Luftoperativa radionätet planerades under andra halvan av 1950-talet och byggdes under första halvan av 1960-talet. Luftoperativa radionätet planerades att i en första etapp byggas ut med en huvudstation och 18 understationer. Därefter skulle en komplettering ske med upp till 8 ytterligare understationer.

Organisation

Huvudstationen i nätet fanns i fred i Vallentuna (US 11 i tabellen nedan). I krig var huvudstationen lokaliserad i trakten av Lindesberg.

Varje understation placerades så att flottiljer, flygbaser och staber kunde anslutas med maximalt 8 abonnenter per understation.

Följande understationer existerade i fredstid:

US 1 i Hörby

US 2 i Örkelljunga

US 3 i Långasjö

US 4 i Bor

US 5 i Fagerhult

US 6 i Othem

US 7 i Mölndal

US 8 på Billingen

US 9 i Bjärka-Säby

US 10 i Flen

US 11 i Vallentuna

US 12 i Järlåsa

US 13 i Hässlen

US 14 i Nianfors

US 15 i Graninge

US 16 i Arnäsvall

US 17 i Degerås

US 18 i Koler

I krig tillkom som nämnts ovan en huvudstation i trakten av Lindesberg.

Anläggningarna

Varje station i luftoperativa radionätet hade en mottagarplats samt ett sändarannex (huvudstationerna hade två sändarannex vardera). Avståndet mellan mottagarplats och sändarannex uppges mellan tummen och pekfingret till en mil.

Mottagarplats såväl som sändarplats hade en eller flera byggnader, plus ett antal master och antenner. För huvudstationen i Lopra var de två sändarannexen placerade i bergrum.

Eftersom Lopra använde kortvågskommunikation var antennparkerna betydande.

Bilden till vänster föreställer mottagarplatsen för US 8 på Billingen (numera riven).

Senare anslöts även andra delar av det militära försvaret till Lopra. Lopra kom därmed att bli en angelägenhet för hela försvarsmakten, framför allt som reservsambandsnät för fjärrskrift i krig. I fred användes Lopra främst för förmedling av väderinformation inom flygvapnet.

I samband med den ökade användningen av datakommunikation (MILTEX) över alternativa kommunikationskanaler slutade flygvapnet använda Lopra för förmedling av väderinformation. Därmed minskade också intresset för Lopra, och nätet lades ner under 1980-talet.

De flesta av anläggningarna är idag rivna. Några har fått alternativt användningsområde inom försvaret, några har sålts till civila intressenter. Antennparkerna är nästan utan undantag rivna.

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.1 2008-07-15


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se