Samband - Stab-stab-radionätet
På denna sida avhandlas stab-stab-radionätet i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militärt samband är Försvarets Historiska Telesamlingar.

Stab-stab-radionätet

Stab-stab-radionätet var ett radionät för försvarets högre samband. Stab-stab-radionätet kom till för att binda samman de högre ledningsplatserna med ett radionät som komplement till de sårbara trådförbindelserna.

Försvarsstaben hade sedan 1930-talet ett radionät över kortvåg, fasta nätet, som dels band samman försvarsstaben med milostaberna, dels hade varje milo ett milonät som band samman milostaben med garnisonerna inom milot.

Tidigt under kalla kriget insåg man att ledningsplatserna i krig måste vara skyddade mot fientlig bekämpning. Detta ledde till den stora Gplats-utbyggnaden. I och med att de högre ledningsorganen fick krigsstabsplatser i bergrum, insåg man också behovet av ett radionät som knöt samman dessa stabsplatser. Detta radionät kom att realiseras under 1960-talet.

Nätet fick namnet stab-stab-radionätet. Namnet visar dels på att nätet knöt samman högre staber, men även på att ett syfte med nätet var att varje stab i nätet skulle kunna ha direktkontakt med övriga staber i nätet. Dittillsvarande nät hade samtliga byggt på en stjärnformig struktur med en huvudcentral som nav, vilken all trafik måste gå igenom. Ett sådant nav utgör givetvis en svag länk i nätet, eftersom hela nätet slutar att fungera om navet blir utslaget. Stab-stab-radionätet avsåg alltså komma undan detta problem genom att möjliggöra för de olika staberna att upprätta direktförbindelser till andra staber.

I Stab-stab-radionätet ingick i en första fas den högsta försvarsledningen och direkt underlydande chefer (milostaber/motsvarande). I en senare utbyggnadsfas fick även försvarsområdenas krigsstabsplatser radioutrustning som möjliggjorde deltagande i stab-stab-radionätet. Mobila staber av typ fördelningsstaber utrustades även de med sådan radioutrustning.

Mer information

För mer information om försvarets samband rekommenderas webplatsen www.fht.nu.

//MatsB   v 1.0 2007-11-24


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se