Fredsrörelser och andra försvarsundergrävande verksamheter
Här återfinns information om fredsrörelserna i väst under kalla kriget, samt om liknande företeelser som kommunistregimerna stödde för att undergräva västs försvarsförmåga.

Fredsrörelserna i väst

Under kalla kriget, och framför allt från 1960-talet och fram genom 1970-talet, fanns fredsrörelser i väst som arbetade för ensidig nedrustning i väst.

Vad som inte var allmänt känt vid tiden, och vad som ihärdigt förnekades när det någon gång antyddes, var att Sovjetunionen understödde dessa fredsrörelser, såväl ekonomiskt som propagandamässigt. Det är först efter kommunismens sammanbrott som arkiven öppnats och det kommunistiska stödet till fredsrörelserna avslöjats.

Det fanns flera inriktningar på dessa sovjetstödda fredsrörelser. Jag har skapat separata sidor om följande typer av rörelser: antikärnvapenrörelser, antimilitarismrörelser samt antivietnamkrigsrörelser. Se var och en av dessa sidor för mer information om respektive typ av rörelse.

Andra försvarsundergrävande verksamheter

Det fanns även andra typer av rörelser och verksamhet som i hemlighet stöddes eller uppmuntrades av Sovjetunionen, och även ibland av Kommunistkina. Gemensamt för dessa rörelser är att de samlade personer, ofta på den politiska vänsterkanten, i ett engagemang för frågor som inte alltid var uppenbart till vänster på den politiska skalan.

Genomgående för denna typ av rörelser är att de indirekt undergrävde västs försvarsförmåga, även om detta vid en första anblick inte var uppenbart.

Jag har skapat separata sidor om följande typer av rörelser: antikärnkraftrörelser, antikapitalismrörelser, antiframstegsrörelser samt drogliberala rörelser. Se var och en av dessa sidor för mer information om respektive typ av rörelse.

Sammanfattning

Många av kalla krigets fredsrörelser och andra försvarsundergrävande rörelser i väst var understödda av eller till och med skapade av Sovjetunionen. I de allra flesta fall var detta samband hemligt, och endast ett fåtal höga funktionärer i rörelserna kände till sanningen.

En stor stor mängd naiva västerlänningar fungerade alltså som nyttiga idioter i det att de oegennyttigt medverkade i rörelser som hade som sitt egentliga syfte att destabilisera väst och underlätta en sovjetisk seger i tredje världskriget, och därmed en sovjetkommunistisk ockupation av Västeuropa. Jag har skrivit en separat sida om "nyttiga idioter".

Samtidigt är det viktigt att minnas att många personer som var engagerade i dessa rörelser faktiskt var övertygade kommunister och hade kommunismens seger över demokratin som sitt mål.

//MatsB   v 2.1 2015-04-09, v 2.0 2009-07-27


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se