Marshallhjälpen
Här återfinns information om Marshallhjälpen.

Marshallhjälpen

Marshallhjälpen kallades den ekonomiska hjälp som USA lämnade till Europas länder efter andra världskriget. Marshallhjälpen uppkallades efter USA:s dåvarande utrikesminister George C. Marshall.

Marshallhjälpen utgjordes av ett ekonomiskt stöd till hjälp för återuppbyggnaden av Europa. I princip alla europeiska länder var inbjudna, inklusive Sovjetunionen. Stalin vägrade dock att ställa upp på Marshallplanens villkor, och förbjöd dessutom de östeuropeiska satellitstaterna att delta i Marshallplanen. Polen och Tjeckoslovakien hade redan anmält sitt intresse, men tvingades efter en uppsträckning av Stalin att tacka nej.

I princip samtliga inbjudna västländer sökte och fick stöd från Marshallhjälpen. Undantaget var Finland, den finska regeringen undvek att söka stöd för att inte riskera att stöta sig med Sovjetunionen. Även länder som varit neutrala under andra världskriget fick del av Marshallhjälpen, inklusive Sverige. Bilden till vänster visar en affisch som gör reklam för Marshallhjälpen. Affischmakartakterna från kriget satt tydligen i även några år efter krigsslutet!

Marshallhjälpens ekonomiska stöd användes av de mottagande länderna främst för att importera varor från USA. På detta sätt blev även USA:s näringsliv, produktionsföretag såväl som råvaru- och livsmedelsproducenter, hjälpta av Marshallhjälpen.

Trots att Sovjetunionen ställde sig utanför Marshallhjälpen, kunde den sovjetiska regeringen ändå indirekt dra nytta av den. Samtidigt som Tyskland fick Marshallhjälp för att bygga upp sin industri, monterade Sovjetunionen nämligen ner tyska fabriker och fraktade dem till Sovjetunionen som krigsskadestånd in natura. (Även Storbritannien och Frankrike använde detta sätt att driva in krigsskadestånd.)

Totalt spenderade USA drygt 12 miljarder dollar på Marshallhjälpen under de fyra år hjälpen pågick. De 1,4 miljarder dollar som lämnats till före detta fienden Tyskland betraktades dock som ett lån. Efter en jämkning behövde emellertid "endast" 1,1 miljarder dollar återbetalas, och Västtyskland betalade av på detta lån ända fram till år 1971.

Marshallhjälpen har varit omdiskuterad, men det är i mina ögon tydligt att Marshallhjälpen kraftigt bidrog till den västeuropeiska återuppbyggnaden efter andra världskriget.

//MatsB   v 1.1 2009-12-01


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se