Suezkrisen
Här återfinns information om Suezkrisen 1956.

Suezkrisen

Suezkrisen är en av de tidiga kraftmätningarna under kalla kriget, och en av de kraftmätningar som anses ha varit nära att starta ett tredje världskrig.

Bakgrund

Bakgrunden till Suezkrisen finns såväl i Palestinakonflikten som i Suezkanalen ända tillbaka till dess byggnad.

Suezkanalen var av stort strategiskt värde för Storbritannien. Av denna anledning stod kanalen under brittiskt beskydd.

Bildandet av staten Israel 1948 och Israels seger i det följande kriget fick de omgivande arabländerna att se om sina hus. USA stödde Israel, och det var uppenbart att Storbritannien monterade ner sina kolonialambitioner. Två saker stod därför klara för arabländerna: USA stod på fiendesidan, och Storbritannien var på väg hem.

Eftersom Storbritannien var på väg bort från mellanöstern passade Egypten på att år 1951 säga upp avtalet som reglerade Storbritanniens rättigheter till Suezkanalen. Året därpå störtades Egyptens kung Farouk i en militärkupp som förde Nasser till makten.

Nasser gjorde sig kvitt det militära beroendet av västmakterna genom att börja köpa vapen från öststaterna. Dessutom erkände Egypten kommunistkina. Detta närmande till öststaterna förargade USA och föranledde USA att dra tillbaka sitt finansiella stöd till byggandet av Assuandammen.

Detta förargade Nasser och fick honom i juli 1956 att ockupera och förstatliga Suezkanalen.

Suezkrisen

Storbritannien ingick nu en hemlig pakt med Frankrike och Israel i syfte att ta tillbaka Suezkanalen. Tanken var att Israel skulle ockupera Sinaihalvön, varpå Storbritannien och Frankrike skulle leda en militär intervention syftande till att skydda Suezkanalen från de stridande parterna.

I slutet av oktober 1956 anföll Israel genom Sinaiöknen. Natten den 5-6 november startade en brittisk-fransk invasion av kanalområdet.

Nu inträffade det som ingen räknat med: USA ställde sig på Egyptens sida och krävde ett undandragande av de brittiska och franska trupperna. Detta var i direkt motsats mot de underhandsinformationer som Storbritannien och Frankrike fått.

Orsaken till USA:s agerande är höljt i dunkel, men kan dels bero på att Sovjetunionens ledare Krustjev hotat att gå in i kriget på Egyptens sida, dels på att USA just kritiserat Sovjetunionen för invasionen i Ungern och därmed riskerade att förlora ansiktet om de inte nu kritiserade Storbritannien och Frankrike för en motsvarande aktion.

Resultatet blev ett snabbt eldupphör från brittisk sida. Frankrike och Israel blev ställda inför fullbordat faktum. Slutet på Suezkrisen blev att Storbritannien och Frankrike fick utrymma kanalområdet, och Israel fick backa ut ur Sinai.

I omvärldens ögon var Suezkrisen ett tecken på att varken Storbritannien eller Frankrike hade något att sätta emot USA, utan det stod klart att USA var västvärldens enda supermakt.

//MatsB   v 1.0 2008-03-17


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se