Angola och Namibia under kalla kriget
Här återfinns information om Angola och Namibia under kalla kriget.

Angola

Angola var en portugisisk koloni med anor sedan 1400-talet. År 1961 började ett befrielse- och inbördeskrig där flera gerillaorganisationer bekämpade såväl portugiserna som varandra.  MPLA var en kommunistisk gerillaorganisation som fick kraftigt stöd av Kuba och Sovjetunionen. FNLA var en gerillaorganisation som motarbetade MPLA. FNLA fick stöd av bland annat USA och Kommunistkina. Ur FNLA bröt sig UNITA ut i mitten av 1960-talet. UNITA var en gerillarörelse som även den hade stöd av USA och Kommunistkina.

År 1974 genomfördes en militärkupp i Portugal. Ett av resultaten av militärkuppen var att Portugal gav sina kolonier självständighet. Fredsfördrag undertecknades med de olika gerillaorganisationerna, men efter självständigheten började tämligen direkt ett inbördeskrig mellan de olika gerillaorganisationerna.

I USA blev stödet till den antikommunistiska gerillan politiskt brännbart. När kongressen förbjöd USA att stödja gerillagrupperna i Angola, löstes problemet så att Israel blev det land som stödde den angolanska gerillan, medan USA stödde Israel.

I samma takt som Sovjetunionen drog tillbaka sitt direkta stöd till Angola ökade Kuba sitt. Eftersom Sovjetunionen stödde Kuba blev förhållandet liknande det mellan USA och Israel. Såväl Sovjetunionen som USA höll sig alltså på behörigt avstånd, och kriget fördes via ombudens ombud.

Under början av 1980-talet blev Angola inblandat i inbördeskriget i Namibia. Sydafrika administrerade Namibia (se även Namibia nedan), och hade i praktiken annekterat landet. Strider pågick mellan Sydafrikanska trupper och den Sovjetstödda kommunistgerillan SWAPO. SWAPO hade baser i Angola och dessa attackerades av sydafrikanska trupper.

Sydafrika och UNITA hade gemensamma intressen av att bekämpa såväl SWAPO som MPLA. USA ändrade sig år 1985 och tillät åter militärt stöd till gerillan i Angola. Andra halvan av 1980-talet blev de mest intensiva i Angolakriget, med starkt militärt stöd till båda sidor i konflikten.

År 1991 tvingades MPLA att anpassa sig till kalla krigets slut, och till att Sovjetunionens och Kubas stöd drogs tillbaka. En serie fredsförhandlingar med UNITA började, men försöken avbröts av den ena eller den andra sidan. Inte förrän 2002 lyckades MPLA och UNITA nå fram till en hållbar överenskommelse.

Namibia (Sydvästafrika)

Namibia (Dåvarande Sydvästafrika) hade varit ett territorium under Nationernas Förbund, NF, och administrerats av det då brittisk-styrda Sydafrika. Efter andra världskriget blev territoriets status osäker. FN ansåg att de hade tagit över NF:s mandat, Sydafrika ansåg att de hade rätt att fortsätta administrera Sydvästafrika. I praktiken betraktade Sydafrika Namibia som en del av Sydafrika.

En kommunistisk gerilla, SWAPO, började år 1966 en befrielsekamp med stöd från såväl Angola som direkt från Sovjetunionen och Kuba. Inbördeskriget pågick till 1988, då Sydafrika beslutade sig för att dra tillbaka sina trupper. År 1990 erkändes ett självständigt Namibia.

//MatsB   v 1.1 2014-03-02


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se