Kubakrisen
Här återfinns information om Kubakrisen.

Kubakrisen

Som ett led i den upptrappade konflikten mellan USA och Kuba, ingick Kuba och Sovjetunionen på våren 1962 ett avtal om att stationera kärnvapenbestyckade Sovjetiska medeldistansrobotar (SS-4/R-12 och SS-5/R-14) på Kuba.

I september 1962 levererades de första skeppslasterna SS-4/R-12-robotar. Trots många rapporter från kubanska källor dröjde det till i mitten av oktober 1962 innan informationen om den kubanska kärnvapenupprustningen nådde USA:s ledning.

USA:s försvarsledning ville anfalla robotbaserna, men Kennedy var orolig att detta kunde leda till sovjetiska aktioner i Europa. Han förordade istället en flottblockad, där USA:s flotta skulle blockera sovjetiska försök att leverera fler kärnvapenrobotar till Kuba.

Den 25 oktober 1962 var båda sidor redo för krig. I USA gick Strategic Air Command upp till beredskapsnivå 2 för första och enda gången i historien. Beredskapsnivåerna var numrerade från 5 till 1, där 5 var normaltillståndet och 1 betydde att en fientlig attack var omedelbart förestående.

Båda sidor sände ut fredstrevare. USA lät via sina ambassadörer i Turkiet och NATO sprida ut att de var beredda att dra tillbaka sina kärnvapen från Turkiet om Sovjetunionen drog tillbaka sina från Kuba. Sovjet å sin sida lät via KGB-residenten i Washington meddela att de var beredda att dra tillbaka kärnvapnen mot amerikanska löften att inte invadera Kuba.

Den 27 oktober sköts ett amerikanskt U-2-plan ner över Kuba. Den sovjetiske ledaren Krustjev föreslog ett sovjetiskt tillbakadragande av kärnvapnen från Kuba mot ett amerikanskt tillbakadragande av kärnvapen från Turkiet, d.v.s. det som USA tidigare varit beredda att gå med på.

USA ville nu nå en kompromiss. Sovjetunionen hade tidigare varit beredda att dra tillbaka kärnvapnen mot ett amerikanskt löfte att inte invadera Kuba. USA svarade nu att de var beredda att tillmötesgå dessa tidigare krav.

Efter ett antal överläggningar kom Sovjetunionen och USA överens om att USA skulle "frivilligt" dra tillbaka sina kärnvapen från Turkiet utan att det var en del av överenskommelsen. Den 28 oktober tillkännagav Krustjev att de kubanska kärnvapnen skulle monteras ner och återsändas till Sovjetunionen. Samma dag sände USA ett officiellt brev till Sovjetunionen där USA lovade att inte invadera Kuba.

I tysthet monterade USA sedan ner sina kärnvapen i Turkiet. Kubakrisen var över.

//MatsB   v 1.1 2014-03-02


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se