FascismenFör att informera om bakgrunden till kalla kriget beskriver jag här fascismen, en av de framträdande ideologierna i mellankrigstidens Europa.

Fascismen

Fascismen är en i grunden socialistisk och korporativistisk ideologi, som ofta särskiljs från den besläktade syndikalismen genom fascismens avsaknad av Marxism i sin ideologi.

Marxismen och dess materialistiska fokusering på ägandeformerna för produktionsmedlen avhandlas på sidan om kommunismen. Fascismen står i bjärt kontrast till detta, då fascismen hyllar småskalighet, lokal produktion, och självägande småbrukare. Ett starkt ledarskap med en tydlig ledargestalt är också en viktig komponent inom fascismen.

Fascismen i sin moderna form kom framför allt till praktisk tillämpning i Italien under Benito Mussolini mellan år 1922 och 1943. Adolf Hitler beundrade vad fascisterna lyckades göra med det politiskt kaotiska Italien, och den tyska nationalsocialismen tog efter stora delar av fascisternas politik.

Även Francos Spanien var en regim av fascistisk karaktär, liksom Juan Perons Argentina.

Fascism har efter andra världskriget oftast använts som ett skällsord om totalitära regimer på den politiska högerkanten. I de flesta fall har dock dessa sentida regimer inte haft något politiskt samröre med fascismen, snarare har det varit frågan om rent kapitalistiska militärdiktaturer.

Tvärtom nämns i seriösa framställningar ofta två vänsterrörelser som politiska arvtagare till fascismen, nämligen socialdemokratin och miljörörelsen. Det är då främst inte den starka ledarfiguren man tänker på, även om den förekommit flera gånger inom socialdemokratin; utan socialismen, korporativismen och (för miljörörelsen) småskaligheten, samt framför allt avsaknaden av det marxistiska kravet på förstatligande av produktionsmedlen.

//MatsB   v 1.1 2014-03-01


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se