Kommunal räddningstjänst
Den kommunala räddningstjänsten beskrivs på denna sida.

Kommunal räddningstjänst

Den kommunala räddningstjänsten leddes från en ledningscentral som ofta var fortifikatoriskt skyddad. Denna beskrivs på sidan om kommunal ledning.

Här kommer de mer konkreta åtgärderna för räddningstjänstens utövande i fält att beskrivas.

Krigsuppehållsplatser

Räddningstjänsten behövde en fortifikatoriskt skyddad krigsuppehållsplats för personal, fordon och annan utrustning. Det finns en separat sida om detta.

Framskjutna enheter

Framskjutna enheter inom räddningstjänsten, d.v.s. enheter som stationerats nära objekt där snabb räddning var extra viktig, var nödvändiga i krig eftersom vägar och annan infrastruktur kunde ha gjorts obrukbara genom fientliga krigshandlingar. Sådana framskjutna enheter behövde även de fortifikatoriskt skydd. Jag har skrivit en sida om detta.

Krigsbranddammar

I de flesta kommuner byggdes krigsbranddammar för att underlätta brandbekämpning i tätort om vattenledningssystemet slagits ut. Krigsbranddammarna utgjordes oftast av underjordiska betongreservoarer. Här är en länk till sidan om krigsbranddammar.

Observationsplatser

I krig måste man ibland förlita sig till manuella observationer. Observationsplatser anlades därför på strategiska platser där optisk bevakning av närområdet kunde ske. En sida om observationsplatser finns här.

Undsättningskårer

Efter massiva bomanfall kunde de lokala räddnings- och röjningsresurserna vara otillräckliga. Av denna anledning bildades på länsnivå undsättningskårer som skulle komma en bombdrabbad kommun till hjälp. En sida om undsättningskårerna finns här.

//MatsB   v 2.1 2015-01-06


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se