Statens Järnvägar
Denna sida beskriver beredskapsåtgärder hos Statens Järnvägar.

Statens Järnvägar

Statens Järnvägar svarade under tiden för kalla kriget även för järnvägens infrastruktur, d.v.s. det som f.d. Banverkets del av Trafikverket ansvarar för idag.

I krig gällde det framför allt att hålla järnvägarna framkomliga, och att kunna utnyttja dem.

För att hålla järnvägarna framkomliga behövdes en beredskap för att reparera spår, kontaktledningar, växlar etc., men även för att kunna reparera den underliggande fysiska infrastrukturen; banvallar, broar etc.

För att kunna utnyttja järnvägarna krävdes rullande materiel och energiförsörjning.

Rullande materiel

Den rullande materielen behövde en reparations- och ersättningsberedskap, men också en utökning av materielen, eftersom behovet av transporter ökade kraftigt i beredskap och krig. Av denna anledning fanns lok, vagnar och reservdelar i förråd.

Energiförsörjning

Energiförsörjningen var ett särskilt kapitel. I takt med den ökade elektrifieringen av järnvägsnätet krävdes också insatser för att säkerställa tillgången till elektrisk kraft i händelse av krig. Av denna anledning byggdes ett antal upplagsplatser, där el från elnätet kunde transformeras och omformas till att passa järnvägen.

//MatsB   v 1.1 2009-07-05


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se