Televerket
Denna sida beskriver beredskapsåtgärder hos Televerket.

Televerket hade ansvar för den civila telefon- och telegrafinfrastrukturen. Televerket hyrde även ut ledningar till försvaret. Läs om de militära trådnäten på sidan om de militära trådnäten.

En annan gren av Televerket av intresse är de kustradiostationer som drevs. Mer om dessa finns att läsa på sidan om marinens kortvågsradio.

För att säkerställa sambandsmöjligheterna i krig vidtogs ett antal åtgärder för att försvåra för fienden att slå ut det svenska telenätet.

En åtgärd som fått en egen sida är Televerkets reservtelegrafnät. Televerkets reservtelegrafnät var ett nät som skulle säkerställa den civila ledningens samband i händelse av krig.

En annan åtgärd var att säkerställa möjligheterna för Sveriges Radio att fortsätta sina sändningar i händelse av krig. Under kalla kriget hade Televerket hand om den infrastruktur som numera ansvaras för av Teracom, d.v.s. infrastrukturen för att sända rundradio och senare även television.

Samgruppering av civila telefonväxlar och militära ledningscentraler var också vanligt, från mellankrigstiden och fram till första delen av kalla kriget. Sidan om luftbevakningscentraler beskriver luftbevakningscentralerna. Sidan om STRIL 40 beskriver organisationen i vilken dessa luftbevakningscentraler ingick.

//MatsB   v 1.1 2009-07-05


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se