Livsmedelslagring
Under denna rubrik avhandlas livsmedelslagring i Sverige under kalla kriget.

Livsmedelslagring

En viktig sida av den civila beredskapslagringen var lagring av livsmedel. Erfarenheterna från första världskriget, då ett avspärrat Sverige drabbades av livsmedelsbrist, avskräckte. Under mellankrigstiden byggdes därför ett antal lagerplatser för livsmedel. Denna organisation liksom de flesta lagerhus fanns kvar under kalla krigets tid.

Under kalla kriget byggdes livsmedelslagren ut till att omfatta en otroligt stor mängd livsmedel samt andra varor för jordbrukets fortlevnad, främst medel för konstgödning och liknande.

Jag har delat upp framställningen i två sidor, en sida om bakgrundshistorien och en sida om livsmedelslagring under kalla kriget.

Avveckling

Beredskapslagringen av livsmedel avvecklades slutligen år 2001. Staten sålde då ut kvarvarande delar av Svenska Lagerhus AB.

//MatsB   v 2.0 2008-09-05


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se