Fortifikationsverket
Det svenska försvarets berganläggningar ägs och förvaltas av Fortifikationsverket. Det är dock inte enbart Försvarsmakten som är Fortifikationsverkets kunder.

Följande kommer ur Fortifikationsverkets Årsfakta 2006:

Då det gäller försvarsanläggningar är Försvarsmakten den största och viktigaste kunden för fortifikationsverksamheten. Andra kunder inom staten är Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut, Post och telestyrelsen och Polisen. Dessutom finns kunder inom den privata sektorn t.ex. Telia Net Fastigheter, Volvo Aero Support och Telub.

Hur ser då Fortifikationsverkets anläggningsbestånd ut? Nedanstående är saxat ur Fortifikationsverkets Årsfakta 2005, det senaste året som befästningarna uppdelades i lätta och tunga befästningar i redovisningen:

Försvarsanläggningar

Verksamhetsområde Fortifikation förvaltar Fortifikationsverkets försvarsanläggningar som omfattas av sekretess. Beståndet kan delas in i tunga befästningar, lätta befästningar, övriga försvarsanläggningar samt flygfält.

Tunga befästningar är kvalificerade anläggningar som skyddar en viss funktion eller visst system mot vapenverkan. Dit räknas anläggningar för till exempel lednings-, underrättelse- och sambandsfunktion, vapen- och materielsystem med mera. Lätta befästningar är truppbefästningar, värn, stridsfordonshinder och liknande. Till övriga försvarsanläggningar räknas bland annat olika typer av bergförråd och lokaler (vaktbyggnad, barrack, garage etc.) som utgör delfunktion eller komplement till en huvudfunktion. Fortifikationsavdelningen har också det övergripande ansvaret för verkets flygfält.

Antal försvarsanläggningar inom verksamhetsgrenen Fortifikation

Fösvarsanläggningar Antal 2003 Antal 2004 Antal 2005 Förändring 04-05
Lätta befästningar* 10700 7800 4700 -40%
Tunga befästningar 960 1000 850 -15%
Övriga objekt 3140 3700 3400 -8%
Fredsflygfält 11 11 4 -64%
Krigsflygfält 11 12 10 -17%

*Truppbefästningar, värn, stridsfordonshinder etc.

Enligt uppgifter på Internet skall antalet tunga befästningar under 2006 ha minskats från 850 till c:a 600 st.

Observera att många av de anläggningar som fortfarande är i Fortifikationsverkets ägo är klassade som skyddsobjekt, och ofta omgärdade av sekretess. Läs mer på sidorna om skyddsobjekt respektive hemligstämplar.

//MatsB   v 1.2 2009-11-23


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se