Svenska arméns fortifikationer
Denna sida behandlar den svenska arméns fortifikationer under kalla kriget.

Arméns fortifikationer

Arméns fortifikatoriska anläggningar under kalla kriget kan delas in i två kategorier: ledningsplatser och befästningar.

Fortifikatoriskt skyddade ledningsplatser var ofta inrättade för ledning gemensamt med övriga försvarsgrenar. Sådana ledningsplatser avhandlas på sidan ledning och samband.

På arméns sidor kommer befästningar att avhandlas, indelade i fästningar och fältbefästningar. Dessa två slag av befästningar har var sin länk i menyn till vänster.

Med fästningar menar jag här större anläggningar avsedda till ett områdes försvar. Eftersom vi rör oss inom arméns domäner är det fästningar för lantförsvaret som avses. Den största och mest kända svenska landfästningen anlagd i modern tid är Bodens fästning.

Fältbefästningar är då mindre fortifikatoriska anläggningar, värn och liknande, avsedda att stärka arméns försvar av något visst landområde. Många strategiska platser i landet hade förberedda försvarsanordningar. Det kunde röra sig om exempelvis broar, flygplatser, hamnar, vägkorsningar eller städer.

//MatsB   v 1.0 2008-04-17


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se