Svenska arméns infanteri
Denna sida behandlar den svenska arméns infanteri under kalla kriget.

Arméns infanteri

Infanteriet är arméns äldsta truppslag. Ända sedan stenåldern har krigare kämpat man mot man till fots.

Det har funnits ett stort antal infanteriförband i Sverige. För att göra det enkelt för mig (och förhoppningsvis för er), så räknar jag helt enkelt upp förbanden i nummerordning, från I 1 till I 30, med kommentarer om när och var förbandet existerade. (Vissa av dessa förband existerade inte under kalla kriget.)

För varje förband nedan tas upp vilka brigader förbandet satte upp eller utbildade infanteri till. Förkortningarna IB för infanteribrigad, PB för pansarbrigad och NB för norrlandsbrigad används. Förutom brigadtrupp utbildade många infanteriregementen även självständiga bataljoner och/eller andra typer av infanteriförband. Se sidan om brigader för en sammanställning av de svenska brigaderna under kalla kriget.

I 1

Svea livgarde, I 1, låg vid slutet av andra världskriget på Östermalm i Stockholm, men flyttade under andra halvan av 1940-talet till Solna. År 1970 flyttade man igen, denna gång till Kungsängen.

I 1 utbildade cykelinfanteri fram till 1948 års renodling av krigsförbanden. Från 1948 satte I 1 upp infanteribrigaden IB 1, Livgardesbrigaden eller Gula brigaden, samt utbildade pansarinfanteri till pansarbrigaderna PB 6, Blå brigaden, och PB 10, Sörmlandsbrigaden.

År 1957 övertog I 1 ansvaret för IB 38 i samband med att I 8 lades ner.

IB 1 avvecklades i början av 1980-talet.

I 2

Värmlands regemente, I 2, var resultatet av en omnumrering år 1939 av tidigare I 22 i Karlstad. Gamla I 2 var Göta livgarde i Stockholm. Gamla I 2 lades ner i september 1939(!).

I 2 utbildade cykelinfanteri fram till 1948. Därefter satte I 2 upp IB 2, Värmlandsbrigaden.

I 3

Livregementets grenadjärer, I 3, låg i Örebro.

I 3 satte upp IB3, Livbrigaden, och IB 33, Närkebrigaden

I 4

Första livgrenadjärregementet, I 4, låg i Linköping. Under regementsdöden slogs I 4 år 1928 ihop med Andra Livgrenadjärregementet, I 5, till livgrenadjärregementet.

I 4 satte upp IB 4, Grenadjärbrigaden, och IB 34, Östgötabrigaden.

IB 34 avvecklades omkring 1960.

I 5

Jämtlands fältjägarregemente, I 5, var resultatet av en omnumrering år 1928 av tidigare I 23 i Östersund. Gamla I 5 var Andra livgrenadjärregementet i Linköping. Gamla I 5 slogs år 1928 ihop med I 4 (se ovan).

I 5 satte upp IB 25, Fältjägarbrigaden, och IB 35, Härjedalsbrigaden. IB 35 omvandlades i början av 1960-talet till norrlandsbrigaden NB 35.

IB 25 avvecklades omkring 1960.

I 6

Norra Skånska infanteriregementet, I 6, var resultatet av en omnumrering år 1928 av tidigare I 24 i Kristianstad. Gamla I 6 var Västgöta regemente i Vänersborg. Gamla I 6 lades ner år 1928.

I 6 utbildade cykelinfanteri fram till 1952. Därefter satte I 6 upp IB 26, Kristianstadsbrigaden. Senare överfördes IB 37, Skånebrigaden, till I 6 från I 7. IB 37 omvandlades i början av 1960-talet till PB 26.

År 1963 omvandlades I 6 till pansarregementet P 6, Norra Skånska regementet. Se vidare under pansartrupperna.

IB 26 avvecklades omkring 1960.

I 7

Södra Skånska infanteriregementet, I 7, var resultatet av en omnumrering år 1928 av tidigare I 25 i Ystad. Gamla I 7 var Karlskrona grenadjärregemente. Gamla I 7 lades ner år 1927.

I 7 utbildade motorinfanteri fram till 1949. Därefter satte I 7 upp IB 37, Skånebrigaden. Senare överfördes IB 37 till I 6 från I 7. I 7 utbildade dessutom pansarinfanteri till PB 7, Malmöhusbrigaden, och PB 8, Hässleholmsbrigaden.

År 1963 omvandlades I 7 till pansarregementet P 7, Södra Skånska regementet. Se vidare under pansartrupperna.

I 8

Upplands regemente, I 8, låg i Uppsala.

I 8 satte upp IB 28, Upplandsbrigaden, och IB 38, Västmanlandsbrigaden

I 8 drogs in år 1957. Därvid avvecklades även IB 28, medan IB 38 överfördes till I 1.

I 9

Skaraborgs regemente, I 9, låg i Skövde. I 9 ombildades år 1942 till pansarregementet P 4. Se vidare under pansartrupperna.

I 10

Södermanlands regemente, I 10, låg i Strängnäs. I 10 har bytt beteckning flera gånger. År 1942 omvandlades I 10 till pansarregementet P 3. År 1957 omvandlades P 3 tillbaka till I 10. År 1963 omvandlades I 10 återigen till pansarregemente, men denna gång till P 10! (Hängde ni med?)

Under sina år som infanteriregemente 1957-1963 utbildade I 10 pansarinfanteri till PB 10, Sörmlandsbrigaden.

För övriga epoker, se P 3 respektive P 10 under pansartrupperna.

I 11

Kronobergs regemente, I 11, låg i Växjö.

I 11 satte upp IB 11, Kronobergsbrigaden, och IB 41, Blekingebrigaden

I 12

Norra Smålands regemente, I 12, var resultatet av en omnumrering år 1928 av tidigare I 21 i Eksjö. Gamla I 12 var Jönköpings regemente i Jönköping. Gamla I 12 slogs år 1928 ihop med I 21.

I 12 satte upp IB 12, Smålandsbrigaden, och IB 42, Kalmarbrigaden.

I 13

Dalregementet, I 13, låg i Falun.

I 13 satte upp IB 13, Dalabrigaden, och IB 43, Kopparbergsbrigaden. IB 13 omvandlades i början av 1980-talet till norrlandsbrigaden NB 13.

I 14

Hälsinge regemente, I 14, låg i Gävle.

I 14 satte upp IB 14, Hälsingebrigaden, och IB 44, Gästrikebrigaden

I 15

Älvsborgs regemente, I 15, låg i Borås.

I 15 utbildade pansarinfanteri till PB 5, Göingebrigaden, och PB 9, Skaraborgsbrigaden. I 15 satte dessutom upp IB 15, Älvsborgsbrigaden, och IB 45, Vänersborgsbrigaden

I 16

Hallands regemente, I 16, låg i Halmstad, dit gamla I 16, Västgöta-Dals regemente, flyttades år 1902 och slogs ihop med gamla I 28, Hallands bataljon.

I 16 utbildade cykelinfanteri fram till 1952. I 16 satte sedan upp IB 16, Hallandsbrigaden, och IB 46, Västkustbrigaden

I 17

Bohusläns regemente, I 17, låg i Uddevalla.

I 17 satte upp IB 17, Bohusbrigaden, och IB 47, Göteborgsbrigaden.

I 18

Gotlands infanteriregemente, I 18, var resultatet av en omnumrering år 1928 av tidigare I 27 i Visby. Gamla I 18 var Västmanlands regemente i Västerås. Gamla I 18 lades ner 1927.

I 18 satte upp IB 18, Gotlandsbrigaden.

År 1963 ombildades I 18 till P 18, Gotlands regemente.

I 19

Norrbottens regemente, I 19, låg i Boden.

I 19 satte upp IB 19, Norrbottensbrigaden. IB 19 omvandlades i början av 1960-talet till norrlandsbrigaden NB 19.

I 20

Västerbottens regemente, I 20, låg i Umeå.

I 20 satte upp IB 20, Västerbottensbrigaden, och IB 50, Lapplandsbrigaden. IB 50 omvandlades i början av 1960-talet till norrlandsbrigaden NB 50.

I 21

Västernorrlands regemente, I 21, var resultatet av en omnumrering år 1928 av tidigare I 28 i Sollefteå. Gamla I 21 var Kalmar regemente. Gamla I 21 slogs ihop år 1928 med gamla I 12.

I 21 satte upp IB 21, Ådalsbrigaden, och IB 51, Ångermanlandsbrigaden. IB 51 omvandlades i början av 1960-talet till norrlandsbrigaden NB 51.

I 22

Lapplands jägarregemente, I 22, bildades år 1975 ur Arméns jägarskola i Kiruna.

I 23

I 23 var fram till år 1927 benämningen på Jämtlands fältjägarregemente, I 5.

I 24

I 24 var fram till år 1927 benämningen på Norra Skånska infanteriregementet, I 6.

I 25

I 25 var fram till år 1927 benämningen på Södra Skånska infanteriregementet, I 7.

I 26

I 26 var Vaxholms grenadjärregemente, indraget år 1927.

I 27

I 27 var fram till år 1927 benämningen på Gotlands infanteriregemente, I 18.

I 28

I 28 var fram till 1927 benämningen på Västernorrlands regemente, I 21.

I 29

I 29 var fram till 1901 benämningen på Västernorrlands regemente, I 28.

I 30

I 30 var Blekinge bataljon, vilken år 1901 uppgick i Karlskrona grenadjärregemente, I 7.

//MatsB   v 1.0 2008-04-25


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se