Svenska arméns lokalförsvarsförband
Denna sida behandlar den svenska arméns lokalförsvarsförband under kalla kriget.

Arméns lokalförsvarsförband

Utöver de fältförband som användes för de stora operativa verksamheterna, hade armén även ett stort antal lokalförsvarsförband. Lokalförsvarsförbanden stod under territoriell ledning, det vill säga under försvarsområdesbefälhavare eller motsvarande.

Lokalförsvarsförbanden var ursprungligen avsedda till mer eller mindre rent defensiva uppgifter, att försvara det egna territoriet. Många lokalförsvarsförband sattes upp av något äldre värnpliktiga som omplacerades till lokalförsvarsförband när fältförbanden omsatte sin personal.

Med tiden kom dock lokalförsvaret alltmer att bli en plats där armén "gömde" förband som av ekonomiska och politiska skäl inte platsade bland fältförbanden. Det var snarare regel än undantag att, när försvaret fick ett åliggande att minska antalet brigader, de i brigaden ingående enheterna överfördes till lokalförsvaret istället för att upplösas.

Under andra halvan av kalla kriget hade därför lokalförsvaret ett stort antal förband organiserade, förband som i många fall var tämligen väl utrustade och även kunde användas i mer offensiva uppgifter.

//MatsB   v 1.3 2009-07-07


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se