Svenska flygvapnets krigsflygbaser
Under denna rubrik avhandlas flygvapnets krigsflygbaser i Sverige under kalla kriget.

Webplatsen www.flygbas.se innehåller mycket information om svenska flygbaser.

Krigsflygbaser

Under kalla kriget anlades ett stort antal krigsflygfält och krigsflygbaser runt om i landet. Krigsflygfält hade börjat anläggas betydligt tidigare, och utvecklingen under andra världskriget påskyndade anläggning av nya fält, och modernisering av existerande.

Det anlades även att antal berghangarer vid vissa fredsflottiljer. Berghangarerna har fått en egen sida.

Beroende på när fälten respektive anlades, och vad de tänktes användas till, hade de olika utseende. Det följande försöker ge en överblick över bassystemen som de sett ut genom åren:

Arvet från andra världskriget

Arvet från andra världskriget hade såvitt jag vet ingen benämning på flygbassystemet. Det som ärvts från beredskapstiden var ett antal krigsflygfält, ofta gräsfält, för propellerflygplan.

Krigsflygfälten från andra världskriget hade ofta mer eller mindre väl maskerade trähangarer. Optands flygfält söder om Östersund har mycket välbevarade trähangarer och ett museum, se http://www.flygolotta.se/.

Bas 60

Under tiden för Bas 60 (slutet på 1950-talet till slutet på 1980-talet) anlades ett antal krigsbaser. I anslutning till vissa jaktflottiljer anlades berghangarer, dessa har som sagt fått en egen sida.

En krigsflygbas hade ett antal klargöringsområden, d.v.s. platser där planen tankades och gjordes iordning för nästa uppdrag. Beroende på vilken typ av plan basen var planerad för kunde det finnas olika typer av klargöringsområden. Dessa delades upp i främre klargöringsområden (förkortat framom), och bakre klargöringsområden (förkortat bakom). Framom låg oftast i direkt anslutning till banan och användes främst för jaktflyg. Bakom användes på motsvarande sätt oftast för attack- och spaningsflyg.

Baserna kunde dessutom ha reservbanor. Dessa var ofta landsvägsbanor, d.v.s. breddade raksträckor av civil landsväg, s.k. flygrakor.

För uppställning av planen fanns ett uppställningsområde (förkortat uom). För uppställning av planen kunde det finnas hangarer av olika slag. Under efterkrigstiden blev plåthangarer vanliga, och ytterligare senare kom hangarer byggda på så kallade Törebodabågar, böjda limträbalkar. Ett försök med glasfiberkupoler som hangarer blev kortvarigt, då hangarerna hade en osympatisk benägenhet att fatta eld.

Bas 90

Bas 90-systemet var en utveckling av Bas 60-systemet.

I Bas 90-systemet hade baserna en eller flera kortbanor som sidobanor. Dessa benämndes "B", "C", etc. I bas 90-systemet benämndes huvudbanan "H" ("Bana Helge").

Förutom detta innebar Bas 90-systemet att lednings- och sambandsfunktioner byggdes ut jämfört med Bas 60.

Ledning

För ledning av basen fanns följande ledningsfunktioner, oftast fortifikatoriskt skyddade:

En kommandocentral, KC, stod för flygledningen.

En Bascentral, BasC, stod för ledningen av markförbanden.

Skydd

Förutom förband för basens och planens skötsel, fanns skyddsförband för närskydd.

Lista krigsflygbaser

Nedanstående lista över svenska krigsflygbaser kommer från FortV:s rapport 2007:1, Svenska militära flygbaser, av Bernt Törnell.

Fälten nummer 1 till 39 anlades före eller (i de flesta fall) under beredskapstiden. Många av dessa baser var gräsfält som aldrig moderniserades. Övriga moderniserades och kom att ingå i Bas 60-systemet tillsammans med ett antal nyanlagda krigsflygbaser, fälten nummer 40 till 89.

I Bas 90-systemet kom några fält att läggas ned, några kom att övergå till att bli sidobaser till andra baser. Moderniseringen av övriga baser till Bas 90 pågick för fullt när kalla kriget tog slut.

Fält 1     Sjöbo/Björka

Fält 2     Sövdeborg

Fält 3     Ripa

Fält 4     Kristianstad/Everöd

Fält 5     Badene

Fält 6     Hasslösa

Fält 7     Jonstorp

Fält 8     Moholm/Bällefors

Fält 9     Kyrketorp

Fält 10   Larslund/Enstaberga

Fält 11   Ölme

Fält 12   Väsby

Fält 13   Gryttjom

Fält 14   Tierp/Nygård

Fält 15   Borlänge/Rommehed

Fält 16   Brattforsheden

Fält 17   Vännäs

Fält 18   Hällnäs/Lund

Fält 19   Olofsfors/Nordmaling

Fält 20   Råda/Björnegården

Fält 21   Lidköping/Hovby

Fält 22   Sävare

Fält 23   Sundbro

Fält 24   Viksta/Sommaränge

Fält 25   Orsa/Tallhed

Fält 26   Östersund/Optand

Fält 27   Strömsund/Hallviken

Fält 28   Gunnarn/Hedlunda

Fält 29   Storberg

Fält 30   Moskosel/Malmesjaure

Fält 31   Unbyn

Fält 32   Heden/Övre Heden

Fält 33   Gällivare/Kavaheden

Fält 34   Kalixfors

Fält 35   Söderhamn/Mohed

Fält 36   Åkerby/Gräve

Fält 37   Hultsfred

Fält 38   Forsvik/Humsjöhult

Fält 39   Överkalix/Naisheden

Fält 40   Fällfors

Fält 41   Åmsele

Fält 42   Vidsel

Fält 43   Kramfors/Sollefteå

Fält 44   Kubbe

Fält 45   Sättna

Fält 46   Färila

Fält 48   Piteå

Fält 49   Jokkmokk

Fält 52   Gävle-Sandviken

Fält 54   Gimo

Fält 56   Eskilstuna/Kjula

Fält 57   Strängnäs/Malmby

Fält 58   Björkvik

Fält 81   Sjöbo/Tågra

Fält 83   Ålem

Fält 84   Knislinge

Fält 85   Byholma

Fält 87   Kosta

Fält 88   Uråsa

Fält 89   Eneryda/Lidhult

Mer information

Som redan nämnts ovan innehåller webplatsen www.flygbas.se mycket information om svenska flygbaser.

//MatsB   v 1.0 2008-03-26


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se