Luftförsvar, luftvärn
Under denna rubrik avhandlas luftvärnets bekämpningsåtgärder i Sverige under kalla kriget.

Trots att luftvärnet tillhör armén ligger denna sida under rubriken luftförsvar. Se dock även sidan om luftvärnet under armésidorna för information om luftvärnet.

Luftvärnets roll i luftförsvaret

Luftvärnet bekämpade fientliga flygföretag. Under den första delen av kalla kriget skedde ledningen av luftvärnet från luftvärnscentraler. Det var under den tid då luftförsvarssystemet (i efterhand) kom att kallas STRIL 40

Senare blev ledningen av luftvärnet en del av verksamheten i luftförsvarscentralerna. Denna organisation kom att kallas STRIL 50.

Se sidan om luftförsvarets beslutsorgan, och dess undersidor om ledningsorganisationerna STRIL 40 respektive STRIL 50, för mer information om luftvärnets ledning.

//MatsB   v 1.0 2008-03-27


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se