Luftförsvar, bearbetning och beslut
Under denna rubrik avhandlas luftförsvarets bearbetning av observationer och beslutsfattande i Sverige under kalla kriget.

Luftbevakning

Luftförsvaret hade optisk luftbevakning under hela kalla kriget. Dessutom hade man under större delen av kalla kriget radarbevakning, framför allt längs Sveriges kuststräckor mot söder och öster.

Bearbetning och beslut

Den information som kom från luftbevakningen bearbetades och beslut fattades i luftförsvarscentraler som såg lite olika ut beroende på vilken del av det kalla kriget som studeras.

Tidigt under kalla kriget hade man ärvt ett system där enheter för bearbetning och beslut kallades luftbevakningscentral. Denna var då ännu inte integrerad med ledningen för jaktflyg och luftvärn.

Systemet med gemensamma luftförsvarscentraler för luftbevakning, luftvärn och jaktflyg byggdes upp under 1950-talet, och kom att kallas STRIL 50. (STRIL = STRIdsledning och Luftbevakning).

Vid mitten av 1960-talet ersattes STRIL 50-systemet med systemet STRIL 60. STRIL 60 förblev i användning fram till kalla krigets slut.

I efterhand har föregångaren till STRIL 50 kommit att kallas STRIL 40.

En undersida för vardera STRIL 40, STRIL 50 och STRIL 60 finns, med länkar även i menyn till vänster.

I såväl den optiska luftbevakningen som radarluftbevakningen blev informationsflödet från inhämtning till beslutsfattare så stor, att filtrering var nödvändig för att minska belastningen på luftförsvarscentralerna.

Denna filtrering skedde för den optiska luftbevakningen i så kallade luftbevakningsgruppcentraler (senare luftförsvarsgruppcentraler), förkortat LGC. LGC har en egen sida.

För radarbevakningen skedde filtreringen i radargruppcentraler (först förkortat RGC, senare RRGC). RRGC har också en egen sida.

Mer information

Den som är intresserad av ytterligare information rekommenderas att ta del av Bernt Törnells bok Spaning mot skyn, som presenteras utförligt på webplatsen www.luftbevakning.se, eller av Bjarne Darwalls bok Luftens dirigenter.

//MatsB   v 1.0 2007-11-27


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se