Luftförsvar, radargruppcentraler
Under denna rubrik avhandlas luftförsvarets radargruppcentraler i Sverige under kalla kriget.

Radargruppcentraler (RGC, senare RRGC) skapades i organisation STRIL 60 för att sammanställa information från låghöjdsradar. Detta var en direkt motsvarighet till luftförsvarsgruppcentralerna, det ursprungliga syftet med radargruppcentralerna var att filtrera radarinformation mellan radarstationer och luftförsvarscentraler.

Uppgifter

Eftersom radargruppcentralerna sammanställde radarinformation från låghöjdsradar, fick radargruppcentralerna också ansvar för jaktstridsledning mot mål på låg höjd.

Uppdelningen i att radargruppcentralen ledde jaktstrid mot mål på låg höjd, och luftförsvarscentralen ledde jaktstrid mot mål på hög höjd var ofta en papperskonstruktion. Framför allt i de luftförsvarssektorer där radargruppcentralen var ansluten till en luftförsvarscentral av typ II eller III (se sidan om STRIL 60) fick radargruppcentralen ta ett huvudansvar för jaktstridsledningen, eftersom det i dessa sektorer var i radargruppcentralen som den modernaste utrustningen fanns. I och med införandet av smalbandsförbindelser för överföring av radarinformationen kunde dessutom såväl LFC som RRGC i de flesta fall ta emot såväl låghöjds- som höghöjdsradar.

Organisation

Det fanns i organisationen såväl fasta som rörliga radargruppcentraler. De fasta byggdes först, men antalet bantades av ekonomiska skäl. De rörliga radargruppcentralerna tillkom senare för att avhjälpa problemet med bristen på fasta radargruppcentraler. De fasta radargruppcentralerna och de rörliga radargruppcentralerna har var sin sida som även finns länkar till i menyn till vänster.

Mer information

Den som är intresserad av ytterligare information rekommenderas att ta del av Bjarne Darwalls bok Luftens dirigenter, eller Bernt Törnells bok Spaning mot skyn, som presenteras utförligt på webplatsen www.flygbas.se.

En webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar.

//MatsB   v 1.1 2007-12-07


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se