Luftförsvar
Under denna rubrik avhandlas luftförsvarets försvarsansträngningar i Sverige under kalla kriget.

Innan jag startar med min beskrivning av luftförsvaret vill jag nämna att webplatsen www.flygbas.se innehåller mycket bra information, och boken Spaning mot skyn som presenteras på webplatsen är en mycket bra och utförlig bok om luftbevakningens historia. Den intresserade rekommenderas varmt att ta del av såväl webplatsen som boken.

En annan bok av stort värde för den som är intresserad av Sveriges luftförsvar är Bjarne Darwalls bok Luftens dirigenter.

Jag gör en något förenklad uppdelning här på sidan genom att dela upp luftförsvaret i inhämtning, bearbetning/beslut och åtgärder. Något som komplicerar saken är att olika delar av luftförsvaret tillhörde olika försvarsgrenar. Förutom flygvapnet så tillhörde vissa delar armén och ytterligare andra delar tillhörde civilförsvaret.

Inhämtning

Inhämtning av information för luftförsvaret har genom kalla kriget skett på flera sätt, optiskt och via radar är väl de två vanligaste. Se vidare sidan om inhämtning för mer information.

Bearbetning/Beslut

Bearbetning och beslut fattades i därför avsedda staber och centraler. Se vidare sidan om beslutsfattande i luftförsvaret för mer information.

Åtgärder

Åtgärderna var olika saker beroende på vem det var som agerade. Civilförsvaret varnade för flyganfall, luftvärnet beredde sig på bekämpning, jaktflyget beredde sig på bekämpning. Sidan om åtgärder beskriver de olika delarna mer ingående.

//MatsB   v 1.0 2008-03-26


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se