Höjdradar PH-40
Under denna rubrik avhandlas luftförsvarets höjdradarsystem PH-40 i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar, FHT. FHT har ett stort antal dokument som behandlar olika radartyper.

Informationen på denna sida kommer från Eberhard Fust samt från FHT. Även bilderna nedan kommer från FHT. Eberhard Fust har genom sin information rett ut de osäkerheter om antal stationer och placering som tidigare rådde. Tack, Eberhard!

Höjdradar PH-40

Höjdradar PH-40 användes vid PS-08 och PS-65-stationer.

Höjdradar PH-40 anskaffades i totalt åtta exemplar, fem exemplar inköptes i början av 1960-talet, och något senare ytterligare tre. Beträffande stationernas placering, se nedan.

Materiel

PH-40 var en nickande höjdradar, se bilden.

Sändarens effekt var på 2,2 MW med 10 centimeters våglängd, pulsfrekvensen var 200-300 Hz. Räckvidden var 400 kilometer.

Placering

Av de ursprungliga fem stationerna skulle tre placeras vid PS-08-stationerna R188 Gripen ("Harry"), R128/R178 Zebran ("Tom") och R108 Myggan ("Fred"), och övriga två vid PS-65-stationerna R100 Uven och R180 Orren.

Dock, eftersom byggandet av den sista av dessa PS-08-stationer (station "Fred" i Skåne) drog ut på tiden, kom den PH-40 som var avsedd för Fred att istället användas vid PS-65-stationen R220 Laxen i Murjek istället.

De tre stationer som därefter anskaffades placerades vid PS-08-anläggningen R138 Draken ("Dick") samt vid PS-65-stationerna R70 Krabban och R210 Tackan.

Vid avveckling av PS-08-systemen flyttades PH-40-stationerna enligt följande:

Stationen vid R128/R178 Zebran flyttades till PS-65 R130 Katten.

Stationen vid R138 Draken flyttades till PS-65 R160 Lommen.

Stationen vid R188 Gripen flyttades till LFC W2.

Eberhard Fust har även meddelat följande angående den PH-40 som flyttades till CVA, flygvapnets centrala verkstäder i Arboga: Enligt en tidigare anställd på CVA /.../ som var med och rev alla äldre militära radarstationer så sparades PH-40:s antenndel från Murjek och flyttades till Arboga, alltså inte en komplett station. Skälet till flyttningen var att man ville ha tillgång till ett hydrauliskt drivet antennsystem och vridbord för att kunna göra diverse utvecklingsarbeten. Tack igen, Eberhard!

Informationsmottagare

Se sidan om PS-08, respektive sidan om PS-65 för information om vilka LFC:n som tog emot information från de olika PH-40-systemen. 

Livslängd

PH-40-stationerna avvecklades samtidigt med PS-65-systemen under första halvan av 1990-talet, undantaget stationen vid R180 Orren som flyttades till flygflottilj F4 på Frösön och användes till omkring år 2000.

Mer information

Den som är intresserad av ytterligare information om luftförsvarets radarsystem rekommenderas att ta del av Bjarne Darwalls bok Luftens dirigenter.

Som nämnts ovan, en webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar.

//MatsB   v 2.1 2009-05-05


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se