Spaningsradar PS-65
Under denna rubrik avhandlas luftförsvarets spaningsradar PS-65 i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar, FHT. FHT har ett stort antal dokument som behandlar olika radartyper.

Informationen på denna sida kommer i första hand från FHT. Även bilderna nedan kommer från FHT.

Spaningsradar PS-65

Spaningsradar PS-65 anskaffades som ett komplement till PS-08-systemen, och blev en ersättare till spaningsradar PS-16.

Spaningsradar PS-65 beställdes i sex exemplar vid 1960-talets början. Dessutom beställdes ytterligare tre exemplar efter det att spionen Stig Wennerström avslöjats, eftersom de sex ursprungliga anläggningarna ansågs eventuellt ha blivit röjda av Wennerström, och flygvapnet fick "Wennerströmpengar" för att göra vad man kunde för att minska effekterna av Wennerströms spioneri.

De sex ursprungliga anläggningarna togs i drift under första halvan av 1960-talet, de tre senare anläggningarna togs i drift i mitten av 1970-talet. Se nedan under informationsmottagare för en lista över anläggningarna.

Materiel

PS-65 var en av flygvapnets första storradarsystem, och hade en räckvidd i höjdled på inte mindre än 25.000 meter. Den ersatte spaningsradar PS-16, och kompletterade PS-08.

Sändarens effekt var på 2,3 MW med 25 centimeters våglängd, pulsfrekvensen var 250 Hz. Räckvidden var 330 kilometer på längden och som sagt hela 25.000 meter på höjden.

Höjdradar

Som höjdradar till PS-65 användes en fortifikatoriskt skyddad PH-13, eller en PH-40.

Informationsmottagare

Som informationsmottagare från PS-65 fungerade luftförsvarscentraler (LFC). De sex första stationerna togs i drift precis i gränsen mellan STRIL 50-epoken och STRIL-60-epoken. De senare tre stationerna togs i drift tio år senare, i mitten av 1970-talet. I listan nedan anges vilken lfc respektive station rapporterade till, STRIL 50-beteckningen först, och STRIL 60-beteckningen inom parentes.

Som ersättare till de fyra PS-16-stationer som pensionerades byggdes:

R180 Orren, LFC O2 (O5 S)
R170 Gåsen, LFC S2 (S2)
R130 Katten, LFC G1 (O1 G)
R40 Hjorten, LFC N3 (NN)
 

Dessutom byggdes under första delen av 1960-talet:

R100 Uven, LFC S1 (S1)
R220 Laxen, LFC ÖN3 (ÖN3)

Med de så kallade Wennerströmpengarna byggdes under början av 1970-talet:


R210 Tackan, LFC ÖN1 (ÖN3 S)
R70 Krabban, LFC W2 (W2)
R160 Lommen, LFC O3 (O5 M)

Livslängd

Stationerna i PS-65-serien avvecklades under första halvan av 1990-talet. Stationerna fick alltså en livstid på cirka 20-30 år, beroende på när de togs i drift.

Mer information

Den som är intresserad av ytterligare information om luftförsvarets radarsystem rekommenderas att ta del av Bjarne Darwalls bok Luftens dirigenter.

Som nämnts ovan, en webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar.

//MatsB   v 1.0 2007-12-13


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se