Spaningsradar PS-16
Under denna rubrik avhandlas luftförsvarets spaningsradar PS-16 i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar, FHT. FHT har ett stort antal dokument som behandlar olika radartyper.

Informationen på denna sida kommer i första hand från FHT. Även bilderna nedan kommer från FHT.

Spaningsradar PS-16

Spaningsradar PS-16 var flygvapnets första fortifikatoriskt skyddade radar. Det var också den första radarn med lång räckvidd, 300 kilometer.

Spaningsradar PS-16 beställdes i fem exemplar år 1949. Liksom de flesta övriga tidiga radarsystem tillverkades PS-16 av Marconi i England. Anläggningarna togs i drift under åren 1951 till 1955.

Materiel

PS-16 var som nämnts den första radar som var fast placerad i fortifikatoriskt skydd.

Sändarens effekt var på 400 kW med 3,5 meters våglängd, pulsfrekvensen var 250 Hz. Räckvidden var 300 kilometer.

Lobbredden var hela 40 grader, av denna anledning var det svårt att hitta bäringen till målet, ett måleko fick formen av en lång korv. Dessutom var täckningen på kortare avstånd än 70 kilometer inte den bästa. Dessa två faktorer gjorde att PS-16 inte kunde användas som jaktledningsradar.

Höjdradar

Som höjdradar till PS-16 användes en fortifikatoriskt skyddad PH-13.

Informationsmottagare

Som informationsmottagare från PS-16 fungerade luftförsvarscentraler (LFC:n) i STRIL 50-systemet. De luftförsvarssektorer som ursprungligen erhöll PS-16 var O3, O2, G1, S2 samt N2. I slutet av 1950-talet flyttades en station, från O3 till ÖN3.

Livslängd

Stationerna i PS-16-serien avvecklades redan under början av 1960-talet och ersattes med PS-65-stationer. Livslängden för PS-16 kom alltså att bli endast knappt tio år. Undantaget var den första anläggningen, vilken flyttades från Uppsala till Luleå i slutet av 1950-talet, och där var i drift till andra halvan av 1970-talet.

Mer information

Den som är intresserad av ytterligare information om luftförsvarets radarsystem rekommenderas att ta del av Bjarne Darwalls bok Luftens dirigenter.

Som nämnts ovan, en webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar.

//MatsB   v 1.0 2007-12-10


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se