Jaktradarstation PJ-21
Under denna rubrik avhandlas luftförsvarets radarsystem PJ-21 i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar, FHT. FHT har ett stort antal dokument som behandlar olika radartyper.

Informationen på denna sida kommer i första hand från FHT. Även bilderna nedan kommer från FHT.

Jaktradarstation PJ-21

Jaktradarstation PJ-21 var flygvapnets första "riktiga" stridsledningsradar. Visserligen hade ErIIIb använts som stridsledningsradar, men upplösningen i såväl sida som höjd lämnade mycket övrigt att önska.

Jaktradarstation PJ-21 bestod av två delar: spaningsradar PS-14 och höjdradar PH-13.

Detaljerad information om dessa två delar finns på sidorna om PS-14 respektive PH-13.

Materiel

PJ-21 var ursprungligen transportabel, detta betecknades med "/T" efter benämningen: PJ-21/T. Anläggningen transporterades på sju fordon: Spaningsradar, höjdradar, indikatorvagn (se bild), tre kraftaggregat, samt en reparations- och reservdelsvagn.

Senare byggdes vissa anläggningar om till fasta stationer som därvid fick benämningen PJ-21/F. Dessa stationer placerades i bergrum i anslutning till luftförsvarscentraler (LFC).

Livslängd

PJ-21 fanns kvar i organisationen ända till år 1986.

Mer information

Den som är intresserad av ytterligare information om luftförsvarets radarsystem rekommenderas att ta del av Bjarne Darwalls bok Luftens dirigenter.

Som nämnts ovan, en webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar.

//MatsB   v 1.0 2007-12-09


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se