Spaningsradar PS-47
Under denna rubrik avhandlas luftförsvarets spaningsradar PS-47 i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar, FHT. FHT har ett stort antal dokument som behandlar olika radartyper.

Informationen på denna sida kommer i första hand från FHT. Även bilderna nedan kommer från FHT.

Spaningsradar PS-47

Spaningsradar PS-47 var egentligen en radar avsedd för marint bruk. Modellen användes som spaningsradar på svenska jagare. Av för mig okänd anledning kom ett exemplar att istället användas av flygvapnet. Spaningsradar PS-47 införskaffades 1957.

Materiel

Sändarens effekt var på 400 kW med 25 cm meters våglängd, pulsfrekvensen var 250 alternativt 500 Hz.

Höjdradar

Som höjdradar till PS-47 användes en fortifikatoriskt skyddad PH-13.

Informationsmottagare

Informationsmottagare från PS-47 var LFC ÖN3.

PS-47-anläggningen var placerad i Bälinge utanför Luleå, och hade FAR-signal Gladan. Den användes omväxlande med en PS-16-anläggning som flyttades till platsen från tidigare gruppering vid Uppsala.

Livslängd

PS-47-stationen användes fram till 1977. Den skrotades 1980.

Mer information

Den som är intresserad av ytterligare information om luftförsvarets radarsystem rekommenderas att ta del av Bjarne Darwalls bok Luftens dirigenter.

Som nämnts ovan, en webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar.

//MatsB   v 1.0 2008-02-02


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.bergrum.se!

matsb@kalla-kriget.se © 2007-2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

kalla-kriget.se